Zmień wygląd windows XP — XPize

Jeżeli znudz­ił Ci się już wygląd klasy­czny windows’a XP, a na dodat­ki mody­fiku­jące pul­pit masz za sła­by sprzęt, to na pewno zain­tere­su­je Cię XPize. Pro­gram jest dar­mowy, zmienia inter­fe­js sys­te­mu Win­dows XP oraz Win­dows Serv­er 2003. Zmody­fikować moż­na również skórkę, ikon­ki, wygasza­cz i grafikę pod­czas włącza­nia sys­te­mu. Inter­fe­js styl­i­zowany jest na Win­dows XP Media Cen­ter Edi­tion. W menu pro­gra­mu dostęp­ne są różne opc­je pozwala­jące na styl­i­zowanie sys­te­mu według włas­nych upodobań. Choć trze­ba przyz­nać, że nie ma tu zaawan­sowanych ani­macji — czyli zbęd­nych “wodotrysków”.

[note] XPize 4.7.2 Full — down­load9mb[/note]

Po ściąg­nię­ciu pliku, rozpocznij insta­lację.

xpsize1

Wybierz Nor­mal Instal­la­tion, pro­gram zain­stalu­je się pod­czas pra­cy sys­te­mu, a nie na jego źró­dle (obraz ISO również moż­na z edy­tować). Kole­jne opc­je zaz­nacza­my wedle uzna­nia.

xpsize3

Przed zain­stalowaniem pro­gra­mu zostanie utwor­zony punkt przy­wraca­nia sys­te­mu.

xpize

Użytkown­ik ma możli­wość zmi­any wielkoś­ci ikonek na pulpicie (32x32, 64x64, a nawet 128x128). Całość wyglą­da bard­zo efek­town­ie i znacznie odświeża oblicze sys­te­mu.

By |2016-11-26T10:07:57+00:00Październik 26th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |3 komentarze

3 komentarze

  1. asdf 25/11/2009 w 11:12 - Odpowiedz

    ja to sci­ag­nolem i niemam tego pas­ka niewiem o co bie­ga??

  2. Matrix 04/04/2010 w 10:52 - Odpowiedz

    Spoko pro­gram :d Pole­cam

  3. c 22/04/2010 w 15:02 - Odpowiedz

    super

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.