Zmiana URL WordPress

Korzystając z WP zapewne wiesz gdzie zmienić adres url wordpress. Logujemy się do panela administratora (PA), następnie ustawienia i “ogólne”. Nic trudnego, lecz często zmiany w tym miejscu powodują problemy szczególnie początkującym. Nie raz zdarzyło mi się zmienić Adres WordPress (url) i później nie dostać się do PA. Dlaczego tak jest?

nazwa_strony

W bazie danym php­MyAd­min został zapisany adres, który musimy popraw­ić aby wszys­tko wró­ciło do normy. Musisz wiedzieć, że to nie jedyny sposób. Warto sprawdz­ić różne rozwiąza­nia np tutaj, ale ja pokaże tutaj tylko jed­no.

Logu­je­my się do bazy danych przez php­MyAd­min gdzie najpierw szukamy wp_options następ­nie zmien­imy siteurl.

 

siteurl

Klikamy na Edy­tuj i wpisu­je­my poprawną ścieżkę, czyli taką jaka była przed zmi­ana­mi, które wprowadzil­iśmy w PA wordpress’a.

option_value

Po wciśnię­ciu Wykon­aj wszys­tko powin­no wró­cić do normy.

Co jeśli nie możesz dostać się do bazy danych?

Jej nazwę powinieneś znaleźć w PA usłu­go­daw­cy hostin­gowego jak np home.pl. Tam też ustaw­iasz hasło. Musi być iden­ty­czne jak w pliku wp-con­fig w głównym kat­a­logu WP.

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Sierpień 16th, 2014|Categories: internet, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.