Zmiana koloru Bluescreen’a

Tytułowy ekran śmier­ci nie kojarzy nam się z niczym miłym. Zwykły niebies­ki ekran z por­cją infor­ma­cji. Tak niebieski…a co powiecie np na różowy? Dzi­wne nie? Ale prawdzi­we ;-) Dzię­ki tej sztuczce może­my zmienić kolor wyświ­et­lanego ekranu śmier­ci na dowol­nie wybrany kolor — może­my także zmienić kolor czcion­ki. Tak więc może­my mieć np BSOD o kolorze różowym z niebieską czcionką ;-)

1.) Sztucz­ka powin­na zadzi­ałać w Win­dows XP, Vista i 7. Prze­chodz­imy do menu Uru­chom (prze­chodząc najpierw do menu START lub poprzez kom­bi­nację klaw­iszy z

[Windows+R] ). Wpisu­je­my następu­jące polece­nie:

2.) Otworzy nam się sys­te­mowy plik system.ini Jak widać może­my go mody­fikować:

3.) Ter­az musimy odnaleźć frazę [386enh]. Ustaw­iamy kur­sor za frazą i wciskamy Enter by prze­jść do następ­nej linii. Wpisu­je­my następu­jące polece­nia (każde w osob­nej linii! ):

Mes­sage­Text­Col­or=

Mes­sage­Back­Col­or=

Poniżej krótkie wyjaśnie­nie:

[note]

Funkc­ja Mes­sage­Text­Col­or odpowia­da za kolor tek­stu BSOD. Stan­dar­d­owo jest to kolor biały.

Funkc­ja Mes­sage­Back­Col­or odpowia­da za kolor tła BSOD. Stan­dar­d­owo jest to kolor niebies­ki.

[/note]

4.) Ważne jest to, abyśmy nie zapom­nieli dodać znaku równoś­ci (=) na końcu każdego polece­nia. Zdefin­iowana lista kolorów wyglą­da następu­ją­co:

[note]

0 =czarny
1 = niebies­ki
2 = zielony
3 = cyan
4 =czer­wony
5 =różowy
6 = żółty/brązowy
7 =biały
8 = szary
9 =jaskrawy granat
A =jaskrawa zieleń
B =jaskrawy cyan
C = jaskrawa czer­wień
D = jaskrawy róż
E = jaskrawy żół­ty
F= jaskrawa biel

[/note]

5.) Załóżmy, że chce­my, aby BSOD miał kolor czer­wony i białą czcionkę. Edy­tu­je­my więc plik system.ini tak, jak na poniższym przykładzie:

6.) Zapisu­je­my zmi­any i zamykamy plik. Od tej chwili każdy BSOD powinien mieć takie kolory, jakie mu przyp­isal­iśmy:

PODSUMOWANIE

Zmi­ana kolorów BSOD nie jest niczym skom­p­likowanym. Kolory może­my zmieni­ać głównie dla włas­nych upodobań i chę­ci odkry­wa­nia nowych, niez­nanych sztuczek w sys­temie.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Styczeń 24th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Jakub P. 22/11/2014 w 12:48 - Odpowiedz

    Mam Win­dows 7 Ulti­mate 64bit i jak zapisu­je to pisz“Notatnik: Odmowa dostępu”. Jestem adminem kom­pa :( Proszę o pomoc.

  2. artrur 23/11/2014 w 01:03 - Odpowiedz

    zapisz plik np na pulpicie i potem prze­nieś do tego folderu. Potwierdź zmi­any i powin­no pomóc. Win 7 ma takie ograniczenia i temu tak się pyta.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.