Wyłączenie podpowiedzi w dymkach

dymki1Częs­to zdarza się tak, że dymków przy­pom­i­na­ją­cych jest tak wiele że po włącze­niu sys­te­mu zaczy­na­ją przeszkadzać. Moż­na się ich pozbyć dokonu­jąc zmi­any w rejestrze. Najpierw klikamy na start i szukamy opcji “uru­chom”, Vista może mieć to ukryte. Najlepiej wcis­nąć klaw­isz z “logiem won­dowsa” plus liter­ka “r”.

Pokaże się okienko “Uru­chom” gdzie należy wpisać komendę reged­it.

dymki3

Następ­nie wybier­amy poszczególne fold­ery:

HKEY_CURRENT_USER\

Soft­ware\

Microsoft\

Win­dows\

Cur­rentVer­sio\

Explor­er\

Advanced

dymki2

W kolum­nie prawej klikamy prawym przy­ciskiem myszy i z menu wybier­amy Nowy>Warość DWORD (32-bitowa), czyli tak jak na scree­nie. Nada­je­my nazwę Enable­Bal­loon­Tips i wciskamy enter. Następ­nie klikni­jmy w tą wartość i widz­imy Edy­towanie wartoś­ci DWORD. Wartość przyp­iszmy 0 (zero) i ok.

dymki4

Po restar­cie kom­put­era już nie ujrzymy pod­powiedzi w dymkach. Moż­na do nich wró­cić zmieni­a­jąc wczes­niej utwor­zoną wartość na 1 i dym­ki znów zaczną się pojaw­iać.

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.