Auto Shutdown — Mozilla Firefox

Fire­fox to przeglą­dar­ka ofer­u­ją­ca dużą liczbę dodatków, więc każdy zna­jdzie coś dla siebie. Jeżeli wyko­rzys­tu­jesz ją do pobiera­nia plików (np bard­zo dużych), to wiesz że trze­ba czekać do koń­ca ścią­ga­nia, gdyż sama się nie wyłączy, a już na pewno nie zamknie kom­put­era. Jest na szczęś­cie wty­cz­ka, która to umożli­wi.

Efek­tem zain­stalowa­nia wty­cz­ki jest pojaw­ie­nie się w oknie pobiera­nia plików nowej opcji:

shut2

Kom­put­er się wyłączy, nato­mi­ast dodatkiem jest dyskret­ny dźwięk infor­mu­ją­cy o zakońc­zonym pobiera­niu.

shut1

To wszys­tko :D

By |2016-11-26T10:07:57+00:00Listopad 3rd, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.