Bycie legalnym użytkownikiem to bardzo dobre posunięcie. Z pewnością pobieramy najważniejsze aktualizacje dla systemu Windows. Bardzo często okazuje się, że po pobraniu niezbędnych łatek i poprawek system domaga się ponownego uruchomienia komputera – nie zawsze jednak restart okazuje się możliwy. Gdy pracujemy na laptopie, tworzymy ważne dokumenty czy obrabiamy film może się okazać, że nawet przekładanie restartu systemu o 4 godziny może by niewystarczalne. W takim wypadku możemy wyłączyć to powiadomienie.

1. Gdy pobierzemy aktualizacje system z czasem domaga się od nas restartu. Możemy zobaczyć takie okno:
update
2. Aby pozbyć się irytującego okna możemy wyłączyć je na dwa sposoby: poprzez Wiersz polecenia lub poprzez edycję rejestru. Co prawda pierwsza metoda jest prostsza, ale warto zapoznać się z obiema.
3. Przechodzimy do Wiersza polecenia – najprościej to zrobić wpisując w pole wyszukiwania systemu Windows polecenie cmd i naciskając Enter:
cmd
4. W konsoli wpisujemy polecenie NET STOP „Windows Update”
Po kilku minutach zobaczymy informację, że usługa ta została zatrzymana. Zamykamy konsolę:
cmd-exe
5. Korzystając z metody poprzez edycję rejestru warto wykonać jego kopię zapasową. Ba! Jest to nawet zalecane! Przechodzimy do edytora rejestru. Najprościej: naciskamy Logo Windows + R i wpisujemy polecenie regedit
regedit6. Odnajdujemy następujący klucz i rozwijamy go:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

UWAGA! Jeśli nie będziemy posiada klucza \WindowsUpdate\AU  to musimy go utworzyć ręcznie.

7. Po prawej stronie edytora tworzymy nową wartość DWORD prawym klikiem:
dword
8. Nowej wartości nadajemy taką nazwę:
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers   i przypisujemy jej wartość 1
edytowanie-dword
9. Opuszczamy rejestr i uruchamiamy ponownie komputer. Od tej chwili gdy pobierzemy aktualizacje monit o wymaganym restarcie już się nie pojawi. Proszę jednak pamiętać, żeby po skończonej pracy uruchomić ponownie system, aby instalowanie aktualizacji zostało poprawnie ukończone.