Własny avatar w komentarzach?

Jeśli częs­to się udzielasz i komen­tu­jesz wpisy na blo­gach to z pewnoś­cią chci­ałbyś mieć swój avatar, aby być rozpoz­nawal­ny i kojar­zony właśnie z nim. Jest łatwy sposób aby dodać swój obrazek/zdjęcie. Wystar­czy się zare­je­strować do ser­wisu Gra­vatar, dzię­ki czemu nasz avatar będzie automaty­cznie pobier­any z ser­wisu i wyświ­et­lany przy naszym komen­tarzu. Wszys­tkie blo­gi napędzane przez Word­Press korzys­ta­ją z sys­te­mu komen­tarzy poprzez gra­vatar, więc raz się zare­jestru­jesz, a avatar zostanie dodany wszędzie tam gdzie będziesz akty­wnie się udzielał. Najpierw jed­nak przy­go­tuj zdję­cie możli­wie najlep­szej jakoś­ci.

Wejdź na stronę pl.gravatar.com aby stworzyć własne kon­to. Na górze po lewej z menu rozwi­janego wybierz Zare­jestruj się.

Wpisz swój adres e-mail.

Aby potwierdz­ić rejes­trację kliknij w link aktywa­cyjny, który został wysłany na Twój e-mail.

Nazwa użytkown­i­ka musi być unikalna.. czyli nie może się pow­tarzać z już ist­niejącą nazwą. Dlat­ego wyko­rzys­taj check aby to sprawdz­ić. Po kliknię­ciu w Zare­jestruj się prze­chodz­imy na stronę gdzie może­my już dodać swój obrazek, zan­im to zro­bisz kliknij jeszcze w:

Ter­az wybierz odpowied­nią opcję przesła­nia swo­jego obrazka/zdjęcia.

Ter­az wystar­czy już tylko wskazać plik graficzny z Two­jego kom­put­era.

Mamy ter­az możli­wość przy­cię­cia obrazku dla potrzeb swo­jego avatara.

Następ­nie wybierz klasy­fikac­je swo­jego avatara. Co to znaczy?

Rated G Gra­vatary skasy­fikowane jako G są odpowied­nie do wyświ­etle­nia na wszys­t­kich stronach wszys­tkim typom pub­licznoś­ci.

Rated PG Gra­vatary skasy­fikowane jako PG mogą przed­staw­iać niestosowne gesty, prowoka­cyjnie ubrane oso­by, mniej obraźli­we wyzwiska lub łagod­ną prze­moc.

Rated R Gra­vatary skasy­fikowane jako R mogą przed­staw­iać pro­fanację, ostrą prze­moc, nagość lub uży­cie narko­tyków.

Rated X Gra­vatary skasy­fikowane jako X mogą przed­staw­iać ostre treś­ci pornograficzne lub bard­zo bru­tal­ną prze­moc.

To jest przykład­owy for­mu­la­rz, który zna­jdziesz na każdej stronie/blogu. Wystar­czy, że umieś­cisz poprawnie adres e-mai, dokład­nie taki sam jaki podałeś pod­czas rejes­tracji w ser­wisie Gra­vatar, a obok Two­jego komen­tarza pojawi się Twój avatar.

Jak widzisz komen­tarz został dodany zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi i widz­imy naszą miniaturkę. Jeśli jeszcze chcesz zasięgnąć dodatkowych infor­ma­cji to pole­cam filmik poniżej, który wyjaśnij jeszcze bardziej czym jest Gra­vatar.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |18 komentarzy

18 komentarzy

 1. Artus2007 05/05/2010 w 13:08 - Odpowiedz

  To dzi­ała :)

 2. Przemek 25/06/2010 w 17:35 - Odpowiedz

  Witam, a jest jakis inny sposób na to ?? Zare­je­strowałem sie na gra­vatar, ale u mnie na blogu nic nie pokazu­je ;/

  • slasho 25/06/2010 w 22:15 - Odpowiedz

   A co ma się pokazać?
   Zostaw­iłem komen­tarz na Twoim blogu i avatar się pokazał więc Twój theme obsługu­je Gra­vatar.
   Pamię­taj że zostaw­ia­jąc komen­tarz musisz podać te same dane co przy rejes­tracji w ser­wisie gra­vatar, czyli nick i mail.

 3. Piotrek 29/07/2010 w 20:39 - Odpowiedz

  A oto pró­ba czy dzi­ała ;-)

  • slasho 29/07/2010 w 20:41 - Odpowiedz

   suc­ces­ful :)

 4. michal671 05/08/2010 w 18:44 - Odpowiedz

  Pró­ba czy dzi­ała.

 5. Maroko 11/10/2010 w 14:21 - Odpowiedz

  Sprawdzam

 6. DrCrauser 16/10/2010 w 12:03 - Odpowiedz

  Sprawdzam

 7. Polonka54 31/10/2012 w 17:57 - Odpowiedz

  A to moja pró­ba, czy udała mi się oper­ac­ja z zamon­towaniem avatara.
  Jeżeli potwierdzi się, to z góry serdecznie dzięku­ję za prowadze­nie krok po kroku do finału.
  Poz­draw­iam .……Polonka54

 8. Polonka54 31/10/2012 w 18:01 - Odpowiedz

  No Moi Drodzy!
  Jak mnie się udało, to znaczy że innym pro­ponowana sztu­ka też się uda.
  Jeszcze raz serdecznie Pomysło­daw­cy dzięku­ję.
  Pzdr.

 9. dargit 16/02/2014 w 17:24 - Odpowiedz

  Witam,
  sprawdzam czy pojawi sie awatar na Państ­wa stron­ie
  siem­ka

 10. dargit 16/02/2014 w 17:25 - Odpowiedz

  waw, jest

 11. dargit 16/02/2014 w 17:26 - Odpowiedz

  Nieste­ty na moim włas­nym blogu nie dzi­ała, co jest nie taak
  ?

  • slasho 25/02/2014 w 22:31 - Odpowiedz

   Pokaż blo­ga ;)

 12. Purgatorius 05/09/2014 w 12:14 - Odpowiedz

  Ustaw­iłem na Gra­vatar swój awatar typu G rat­ed, jed­nak jak zauważyłem nie na każdym blogu się ten obrazek wyświ­et­la. Być może przez inne jest imię, nick?

  • slasho 30/09/2014 w 12:04 - Odpowiedz

   Nieste­ty nie każdy blog korzys­ta z Gra­vatar więc nie na wszys­t­kich pojawi się Twój avatar…

 13. moneygrabbing 30/01/2016 w 17:47 - Odpowiedz

  A może to zależy od tego w jakim rozsz­erze­niu jest zdję­cie np jpg czy png

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.