System Windows posiada domyślnie skonfigurowaną bardzo bogatą skrótów klawiaturowych. Co jednak, jeśli chcemy samodzielnie stworzyć skrót np do wybranego przez nas programu, czy gry? Nic prostszego! Wystarczy użyć programu WinHotKey i przeczytać poniższy artykuł.

1.) Pobieramy program WinHotKey , po pobraniu instalujemy i uruchamiamy.

2.) Zobaczymy proste okienko z wszystkimi skrótami klawiaturowymi w naszym komputerze:

3.) Tutaj możemy dowolnie edytować wybrane skróty, a także dodawać nowe (o tym właśnie mowa w artykule). Dodajemy więc nowy skrót. W tym celu klikamy na New HotKey:

4.) W wolnym polu na górze podajmy nazwę programu np Mozilla, a niżej wybieramy kombinację klawiszy, jaka ma posłużyć do otwarcia. Na koniec klikamy na Browse i wybieramy naszą aplikację:

5.) Skrót gotowy! Teraz możemy za jego pomocą uruchomić wybrany program. Na dodatkową uwagę zasługuje też opcja Advanced: to tu możemy ustawić, czy program ma być uruchamiany w oknie, w tle itd.

UWAGA!!! Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za modyfikację plików systemowych!

PODSUMOWANIE

Skróty klawiaturowe nie są nikomu obce. Dodanie nowych skrótów w systemie Windows z pewnością ułatwi zadanie nie jednemu użytkownikowi. Dzięki temu używanie komputera stanie się jeszcze prostsze i wygodniejsze.