This account has been suspended — pomoc

Podczas przenoszenia bloga na inny serwer pojawiła się informacja, że moje konto zostało zawieszone. Jak się później okazało jest wiele przyczyn tego komunikatu. Warto przyjrzeć się temu bliżej bo może zdarzyć się tak, że nasza strona pojawiać się będzie tylko niektórym użytkownikom. Jak wygląda komunikat?

This account has been sus­pend­ed.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

Przyczyny.

 1. Prob­le­my z hostingem. Skończył się trans­fer lub brak płat­noś­ci.
 2. Sprawdź plik hosts system32\drivers\etc\hosts po jego edy­cji lub usunię­ciu strona może zacząć dzi­ałać (to jeszcze nie jest rozwiązanie prob­le­mu).
 3. Przekierowanie dome­ny. Upewnij się czy dom­e­na jest przekierowana tylko na jeden ser­w­er DNS.
  Gdy zmieni­asz host­ing, a domenę masz u innego rejes­tra­to­ra to praw­dopodob­nie będziesz ją przekierowywać. Możesz dodać kil­ka adresów dns, lecz aby nie mieć prob­lemów wpisz tylko jed­nej firmy hostin­gowej (zwyk­le skła­da się z głównego adresu oraz alter­naty­wnego). Np hekko.pl ma takie dnsy:
  ns1.hekko.net.pl
  ns2.hekko.net.pl
  Po 24 godz­i­nach komu­nikat powinien zniknąć i strona powin­na dzi­ałać poprawnie.
 4. Sko­rzys­taj z pomo­cy sup­por­tu. Czyli tam gdzie masz ser­w­er to napisz do dzi­ału pomo­cy. Wtedy dowiesz się w czym jest prob­lem.
By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 22nd, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.