Automatyczny backup danych

2019-04-12T13:05:11+00:00

Kopia zapasowa ważnych danych tzw backup to jedna z najważniejszych operacji, jaką powinniśmy przeprowadzić, aby nasze pliki nie zostały utracone podczas przypadkowego usunięcia. Dzięki narzędziu o nazwie Ocster Backup wykonamy [...]