System nie widzi napędu CD/DVD. Co zrobić?

Oto czarny sce­nar­iusz — włącza­sz kom­put­er, patrzysz, a tam nie widać napę­du CD/DVD. Pier­wsza myśl, jaka nasuwa się do głowy, to uszkod­zony lub źle podłąc­zony napęd. A co wtedy, jeśli napęd jest sprawny, praw­idłowo podłąc­zony, a kom­put­er nadal go nie wykry­wa? I na ten prob­lem jest kil­ka sposobów. Zapraszam do lek­tu­ry.

KROK 1

ODINSTALOWANIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW EMULUJĄCYCH NP Dae­mon Tools

Prob­lem z wykry­waniem napędów CD/DVD może być spowodowany narzędzi­a­mi emu­lu­ją­cy­mi. Usuwamy więc wszys­tkie takie pro­gramy, jeśli mamy takowe zain­stalowane:


KROK 2

ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO KLUCZA W REJESTRZE I JEGO MODYFIKACJA

Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru: START—>Uruchom—>wpisujemy reged­it.

Odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Klucz rozwi­jamy. Po prawej stron­ie edy­to­ra odna­j­du­je­my klucze Upper­Fil­ters i Low­er­Fil­ters, a następ­nie usuwamy je:

KROK 3

PRZEINSTALOWANIE ASPI

Jeśli w dal­szym ciągu mamy prob­le­my z napę­dem, może­my w ostate­cznoś­ci prze­in­stalować sterown­ik ASPI. Jak go prze­in­stalować przeczy­tasz w tym porad­niku: KLIK , a sam sterown­ik zna­jdziesz tutaj: KLIK

PODSUMOWANIE

Pora­da jest niezwyk­le pros­ta do wyko­na­nia i niko­mu nie powin­na spraw­ić prob­lemów. Włas­noręczne przy­wróce­nie widocznoś­ci napę­du CD/DVD jest bard­zo skutecznym rozwiązaniem, więc może­my to zro­bić w domu bez potrze­by wydawa­nia pieniędzy.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 23rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , |11 komentarzy

11 komentarzy

 1. dina 12/10/2011 w 21:46 - Odpowiedz

  Mam taki prob­lem i te wszys­tkie powyższe instrukc­je nie poma­ga­ją, co mogę jeszcze zro­bić?

 2. dina 12/10/2011 w 21:48 - Odpowiedz

  Wrzu­ciłam płytę ze zdję­ci­a­mi, chcialam obró­cić zdję­cie i wszys­tko sie zaw­iesiło, wyjęłam bater­ię od lapa żeby zresy­tar­tować i od tego momen­tu nie widać napę­du, pomo­cy.….

 3. Artus2007 23/01/2012 w 12:31 - Odpowiedz

  Nie moż­na obró­cić zdję­cia na pły­cie — pli­ki nagrane na nośnikach nie mogą być mody­fikowane ponieważ nie da się tego dokon­ać. Czy pod­czas włoże­nia pły­ty do napę­du sły­chać go?

 4. Misieq 02/11/2012 w 11:21 - Odpowiedz

  Witam,

  W lap­topach ist­nieje jeszcze jed­no rozwiązanie i to bard­zo proste.
  Gdy po insta­lacji sys­te­mu okazu­je się że nie mamy napę­du wystar­czy wyłączyć kom­put­er odłączyć zasi­lanie a następ­nie wyjąć baterie. Cza­sem w niek­tórych mod­elach konieczne jest wciśnię­cie i przytrzy­manie przy­cisku pow­er (czemu tak nie wiem- ale dzi­ała).
  Ten sposób dzi­ała w przy­pad­ku gdy zaw­iedzie sposób z mody­fikacją rejestru.

  Mam też prośbę do osób którym pomógł ten wpis by go podały dalej na inne fora i strony bo prze­cież chodzi oto by sobie poma­gać.

  • Ninde 16/11/2012 w 18:41 - Odpowiedz

   dzię­ki wielkie za rade z bate­ria zadzi­ałało :)

 5. lukasz 31/01/2013 w 22:26 - Odpowiedz

  mi tez pomog­lo dzie­ki wielkie

 6. konrad 13/06/2015 w 17:45 - Odpowiedz

  chci­ałem napisać “NA MIECZ PANA, DZIAŁA” (sposób od Miś­ka), ale po chwili znów zniknął :(

 7. Trebor 04/10/2015 w 23:53 - Odpowiedz

  Witam
  Miałem taki dzi­wny przy­padek w moim leno­vo g570 raz dzialal cd rom raz nie az w kon­cu padł na dobre i nawet bios go nie widzial ale najlep­sze jest to ze nagle kom­put­er zaczał mi sie odpalac 1.5 godz zan­im wyswi­etlil sie pul­pit no i zaczy­na sie tu tygod­niowa wal­ka z kom­pem, dopiero po przegmyra­niu neta okaza­ło sie ze w leno­vo sa prob­le­my z gni­az­dem sata, wyci­agam kieszen i.… 49 sek i kom­put­er dziala, wkladam kieszen cd rom na miejsce godzine z kawałkiem sie odpalal. Wiec roze­brałem kieszen i usunąłem z niego płytke z gni­az­da­mi sata a reszte zamon­towałem do lap­ka zeby nie bylo dzi­ury. Dałem cyne zna­jomym posi­adac­zom lenów i okaza­lo sie ze u nich tez byly prob­le­my wiec pole­cam odpi­ac to badziewie od pły­ty głownej i zaopa­trzyc sie z cd rom zewnetrzny pod­pinany pod usb.

 8. Kornel 23/12/2015 w 14:11 - Odpowiedz

  Nie dzi­ała :(

 9. Lechman 26/01/2016 w 19:24 - Odpowiedz

  witam ja mam z kolei taki prob­lem nagry­war­ka jest niewidocz­na tylko pod­czas pró­by utworzenia dysku naprawy sys­te­mu [win7] resz­ta dzi­ała .Może ktoś wie co to może być

 10. Piotr 30/07/2016 w 13:11 - Odpowiedz

  moż­na spróbować przepiąć napęd do innego SATA czy tam do czego jest pod­pięte.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.