Samsung J600 to kolejny model tegoż producenta ze sliderem. Częsty makament, jak i innych modeli ze sliderem – taśma łącząca LCD z płytą główną.  W tym artykule zaprezentuję, jak w prosty i bezpieczny sposób rozebrać ten model telefonu.

1.) Pierwszy banalny krok – zdejmujemy klapkę baterii, wyciągamy baterię, kartę sim i kartę pamięci (jeśli posiadamy).

2.) Pod zaślepką zasięgu ukryta jest śrubka. Podważamy zaślepkę aby uzyskać do niej dostęp. Wtedy odkręcamy wszystkie widoczne śrubki:

3.) Po odkręceniu wszystkich śrubek zdejmujemy obudowę:

4.) Odczepiamy taśmy od płyty głównej (taśma LCD i od klawiszy głośności) i wyjmujemy płytę główną:

5.) Odkręcamy dwie kolejne widoczne śrubki. Zobaczymy je po rozsunięciu telefonu:

6.) Podważamy środkową obudowę płaskim narzędziem np nożykiem i ją zdejmujemy:

7.)Wyjmujemy szynę (ta część niebieska na poniższym screenie). Mamy już dostęp do wszystkich elementów, wystarczy wymienić te, które są uszkodzone:

PODSUMOWANIE

Wymiana elemen­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­datna. Zaoszczędzimy w ten spo­sób trochę pieniędzy na wymianie drob­nych elemen­tów w komisach. Należy pamiętać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodzić telefonu!