Reklama na blogu2016-11-26T10:07:11+00:00

Statystyki odwiedzin
Styczeń 2015

staty

Gdzie można umieścić reklamy?

Na poniższych screenach przed­staw­ia­ją­cych stronę główną blo­ga (po lewej), oraz wygląd poje­dynczego pos­tu (po prawej) zaz­nac­zone są przykład­owe dostęp­ne powierzch­nie reklam­owe:

 

reklama1

Kontakt

Jeśli masz jakąś propozy­cję współpra­cy to napisz.
Możesz kon­tak­tować się korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza na stron­ie kon­takt lub przez face­book’a.