Płyty CD i DVD są często narażone na uszkodzenia i skazy. Po długim używaniu tracą swoją wartość i mogą występować problemy z ich odczytem. Z artykułu dowiesz się, jak odczytać i zgrać dane z uszkodzonej płyty na dysk twardy komputera. Odczytane dane możemy nagrać jeszcze raz na nowej płycie lub przechowywać na dysku.

1.) Do odzyskania danych z płyty posłużymy się  programem CDCheck – jest on w wersj próbnej, ale wystarczy nam na odzyskanie danych. Znajdziemy go tutaj KLIK. Po pobraniu instalujemy i uruchamiamy. Zobaczymy główne okno programu. Jeśli program nie jest ustawiony na język polski, przechodzimy kolejno do Options i Language – tam wybieramy polski język:

2.) Aby odzyskać dane klikamy na Odzyskaj, a następnie z pozycji Folder docelowy wybieramy folder, w którym zostaną zapisane odzyskane dane:

3.) Pozostałe opcje na liście pozostawiamy bez zmian i klikamy na Kontynuuj:

4.) Program rozpocznie sprawdzanie płyty w poszukiwaniu uszkodzonych danych. Odzyskane pliki umieści we wskazanym wcześniej folderze, dodatkowo wyniki pokażą się w oknie Rezultat.

5.) Dodatkowo możemy też sprawdzić, czy dane nagrane np na płycie są dokładne z tymi, które znajdują się np na dysku – chodzi o pierwowzór danych. W tym celu klikamy na Porównaj. W polu Folder źródłowy/pliki do sprawdzenie wybieramy literę napędu, w którym umieszczona jest płyta z danymi:

6.) Pozostałe opcje, która znajdują się w tym samym oknie pozostawiamy bez zmian i klikamy na Kontynuuj:

7.) Po zakończonym odczycie w oknie Rezultat zobaczymy wyniki. Jeśli w raporcie zobaczymy same wartości zerowe oznacza to, że płyta nie zawiera błędów i dane są w porządku.

PODSUMOWANIE

Każda płyta ulegnie prędzej, czy później uszkodzeniu, więc warto wcześniej wykonać kopie danych. Jeśli nasze płyty są mocno porysowane, dane odzyskamy przy pomocy opisanego narzędzie. Kopiowanie uszkodzonych płyt bez programów może zakończyć się niepowodzeniem.