W bardzo prosty sposób możemy przenieść systemowy folder Moje Dokumenty z domyślnej partycji (zazwyczaj jest to C) na inną dowolną partycję. Możemy zadać pytanie – ale po co? Np po to, aby mieć więcej miejsca na partycji systemowej. Nie każdy z nas ma dyski twarde o pojemności kilkuset GB. Są i tacy użytkownicy, którzy mają na system przeznaczone zaledwie 10-20GB przestrzeni. Może się to okazać za mało, jeśli instalujemy wiele programów, a przecież folder Moje Dokumenty wciąż się rozrasta.

1.) Zaczynamy od zlokalizowania folderu Moje Dokumenty. Zakładam, że domyślną partycją z zainstalowanym systemem jest partycja C, aczkolwiek to bez różnicy, na której partycji mamy wgrany system.

2.) Przechodzimy do menu i klikamy PPM na folder Moje Dokumenty. Z menu kontekstowego wybieramy Właściwości. Otworzy się okienko z właściwościami tego folderu wraz z aktualną jego lokalizacją. My chcemy przenieść ten folder w inne miejsce, więc klikamy na Przenieś:

3.) Ukaże nam się teraz okienko z zawartością katalogów i dysków w komputerze:

4.) Tworzymy nowy folder na wybranym dysku (jeśli chcemy to możemy na tym samym, na którym folder jest aktualnie aktywny, lecz w innym miejscu) lub wybieramy istniejący:

5.) Teraz w oknie z właściwościami folderu Moje Dokumenty klikamy na Zastosuj i potem na Ok. Od tej chwili folder znajdzie się we wskazanej przez nas lokalizacji.

PODSUMOWANIE

Folder Moje Dokumenty zawiera najpotrzebniejsze dane. Możemy je bez trudu trzymać na partycji, na której zawsze trzymamy ważne dane. Nie zaśmiecamy w ten sposób dysku systemowego. Dołożyłem wszelkich starań i własnego doświadczenia w napisaniu tego artykułu i opierałem się na własnym przykładzie lecz pamiętaj, że wszystkie operacjie przeprowadzasz na własną odpowiedzialność!