Przenieś/Kopiuj w menu kontekstowym

Win­dows XP razem z pask­iem bocznym w fold­er­ach wprowadz­ił nową funkcję — “Prze­nieś ten plik” oraz “Kopi­uj ten plik”. Ale dzię­ki doda­niu wpisu do rejestru te opc­je mogą być również dostęp­ne z poziomu menu kon­tek­stowego. Poniżej przed­staw­ię jak je dodać.

1. Klikamy Start, a następ­nie Uru­chom…

2. W otwarte okienko wpisu­je­my reged­it

3. Otwier­amy po kolei klucze:
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

4. W Con­textMenuHan­dlers tworzymy nowy klucz i nazy­wamy go Copy To

5. Jako wartość domyśl­ną wpisu­je­my:
{C2FBB630-2971–11d1-A18C-00C04FD75D13}

6. Znów tworzymy nowy klucz. Tym razem nazy­wamy go Move To

7. Jako wartość domyśl­ną wpisu­je­my:
{C2FBB631-2971–11d1-A18C-00C04FD75D13}

8. Zamykamy edy­tor rejestru.
9. Efekt:

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 6th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. artus2007 06/08/2010 w 15:53 - Odpowiedz

  Bard­zo dobry porad­nik i co najważniejsze — dzi­ała :)

 2. Damian 29/06/2011 w 09:22 - Odpowiedz

  A jak ustaw­ić, aby domyśl­nie były dwa wybrane przeze mnie kat­a­lo­gi, a nie żeby za każdym razem wybier­ać kat­a­log?

 3. grubelix 06/01/2012 w 14:27 - Odpowiedz

  @artus2007 lol. Jak u ciebie dzi­ała­ją wartoś­ci domyślne w takim wyda­niu jak są przed­staw­ione to ja jestem Oba­ma… ha ha ha … Jest tam błąd, malut­ki ale jest i rejestr przez to nie widzi ich wartoś­ci, odczy­tu­je je jako śmieć.

  • se 09/02/2012 w 22:19 - Odpowiedz

   .… a jaki, jeśli łas­ka powiedzieć ???

 4. Damian 21/07/2012 w 11:11 - Odpowiedz

  Odświeżam tem­at… A czy jest możli­wość, aby w tych opc­jach ustaw­ić konkret­ny fold­er do którego będą przenos­zone lub kopi­owane pli­ki? Częs­to przenoszę pli­ki do 3 różnych fold­erów w różnych lokaliza­c­jach i bard­zo ułatwiło­by mi to pracę, gdy­by moż­na było ustaw­ić konkret­ną lokaliza­cję, a nie wybier­ać za każdym razem konkret­ny kat­a­log, bo aktu­al­na mody­fikac­ja po wybra­niu polece­nia z menu kon­tek­stowego pamię­ta ostat­nio wybrany fold­er (także po wyłącze­niu kom­put­era). Dzię­ki za odp.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.