Program do nagrywania filmików z gier

Ist­nieje wiele pro­gramów do nagry­wa­nia video z gier np. pop­u­larny Fraps. W tym porad­niku skupiłem się na nieco innym pro­gramie – jest to Game Cam. Nowoś­cią jest to, że wer­s­ja V2 obsługu­je już Win­dows Vista i Win­dows 7. Na Ósem­ce nie testowałem, więc nie potrafię tego okeślić. Założe­nie jest takie, że więk­szość graczy korzys­ta z Win­dows XP i 7, więc szczegól­niejszy nacisk postaw­iony jest właśnie na te sys­te­my.  Zapraszam do zapoz­na­nia się z artykułem.

Update 19.04.2014

1.)    Pro­gram Game Cam jest udostęp­ni­any bezpłat­nie i może­my go pobrać np. z por­talu Instal­ki:

http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/testowanie_i_diagnostyka/Game_Cam.html

2.)    Pro­ce­du­ra insta­lacji jest niezwyk­le pros­ta i opiera się tylko na kilku potwierdzeni­ach komu­nikatów insta­la­to­ra. Insta­lacji nie trze­ba szczegółowo opisy­wać, każdy powinien sobie z  nią poradz­ić.

3.)    Pobrany pro­gram uruchami­amy z ikony, która została utwor­zona na naszym pulpicie:

game

4.)    Przed nami główny inter­fe­js pro­gra­mu. Z reguły w oknie powin­ny być wyświ­et­lone tytuły zain­stalowanych przez nas gier. W starszej wer­sji Game Cam gry były widoczne, lecz w tej wer­sji nie zauważyłem na liś­cie gier, które mam zain­stalowane. Ale to w niczym nie przeszkadza. Okno główne wyglą­da tak:

game2

W oknie tym zauważymy nato­mi­ast grę, którą uru­chomimy i rozpoczniemy nagry­wanie video

5.)    Widz­imy też, że ikon­ki  PLAYDELETE oraz SAVE VIDEO TITLE są „zam­rożone”. Oznacza to, że nie może­my ich użyć dopó­ki, dopó­ty nie zaczniemy nagry­wać jakiegoś video z gry.

6.)    Prze­jdźmy ter­az do konkretów . Pro­gram Game Cam został wyszczegól­niony także w zasob­niku sys­te­mowym – infor­mu­je nas o tym ikon­ka:

g4

A kliknię­cie prawym przy­ciskiem mysz­ki na ikonkę skutku­je ukazaniem się rozwi­janego menu:

g5

 • Browse – tutaj może­my prze­jść do folderu, w którym zapisane są nasze filmy/screeny
 • Options – opc­je pro­gra­mu Game Cam
 • Video Man­ag­er – wywołu­je główne okno pro­gra­mu Game Cam
 • Buy Now – tutaj może­my zakupić pro­gram w wer­sji pełnej
 • Reg­is­ter – jeśli posi­adamy numer seryjny, który wcześniej zakupil­iśmy to tutaj może­my go wprowadz­ić
 • Online Help – pomoc  online doty­czące pro­gra­mu
 • Por­tal – strona inter­ne­towa
 • Close – wyjś­cie z aplikacji

7.)    Prze­jdźmy ter­az do opcji. Pod­stawą jest ustaw­ie­nie klaw­iszy odpowiedzial­nych za rozpoczę­cie i zakończe­nie nagry­wa­nia (tzw. Hotkeys), a także określe­nie folderu do zapisu naszych mate­ri­ałów. Po kliknię­ciu na Options zobaczymy okno z trze­ma zakład­ka­mi:  Gen­er­al, Hotkeys i Videos. Pier­wsza z nich – Gen­er­al – przed­staw­ia główne opc­je pro­gra­mu. To tutaj może­my wybrać miejsce zapisu naszych plików Video (Video Direc­to­ry) oraz miejsce zapisu screenów (Image Direc­to­ry):

g6

8) Kole­j­na zakład­ka to Hotkeys – tam może­my ustaw­ić główne klaw­isze, dzię­ki którym rozpoczniemy, bądź zakończymy nagry­wanie fil­mu. Tutaj najważniejsze klaw­isze to rozpoczę­cie nagry­wa­nia (Video record­ing Toogle) , zatrzy­manie nagry­wa­nia (Pause Record­ing Toogle) oraz utworzeni zrzu­tu ekranu (screen) – (Pause Record­ing Toogle):

9) Ostat­nia zakład­ka umożli­wia zmi­anę opcji doty­czą­cych pliku video. Z reguły tutaj nic nie musimy zmieni­ać:

g8

10 ) Gdy wszys­tkie ustaw­ienia mamy już ustaw­ione uruchami­amy dowol­ną grę. Gdy gra jest już uru­chomiona wystar­czy, że naciśniemy ustaw­iony wcześniej klaw­isz rozpoczy­na­ją­cy nagry­wanie, aby plik się zapisał na dysku. Na koniec wystar­czy nacis­nąć przy­cisk odpowiada­ją­cy na przy­cisk zatrzy­ma­nia. Prze­chodząc do wybranego folderu otrzy­mamy nagrany przez nas film:

 g9

***ISTOTNA UWAGA***

Wer­s­ja bezpłat­na umożli­wia nagry­wanie filmiku z gier, lecz nie nagry­wa dźwięku. Dopiero zakup wer­sji płat­nej umożli­wi nam dodatkowo nagry­wanie dźwięku w fil­mach.

Warto sprawdzić najnowsze programy do nagrywania w tym artykule.

 

By |2016-11-26T10:07:57+00:00Październik 27th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |24 komentarze

24 komentarze

 1. Dawid 06/01/2010 w 17:23 - Odpowiedz

  Ej ustaw­ilem se nagry­wanie na V i nic nie nagry­wa ;/

  • admin 09/01/2010 w 13:11 - Odpowiedz

   A ustaw­iles V jako record­ing?

 2. Łukasz 25/01/2010 w 09:07 - Odpowiedz

  Ziomek mam prob­lem z nagry­waniem zro­bilem wszys­tko co tu pisze czyli sci­ag­nolem ustaw­ilem fold­er zro­bilem nowy ustaw­ilem Video Record­ing Tog­gle (V) klikam V i nic nie dziala wylaczam V i tez nic wchodze do folderu i dupa :( help plisss;/

 3. Zatan 27/01/2010 w 20:36 - Odpowiedz

  Pytanie jakiego Win­dowsa masz?

 4. lis 28/01/2010 w 21:41 - Odpowiedz

  co wy mal­o­laty nie umiecie czy­tac!!!!!!!!!!!

  w dar­mowej wer­sji pro­gram nie nagry­wa dźwięku;

 5. .......... 30/01/2010 w 22:59 - Odpowiedz

  na win­dows 7 nie zapisu­ją się pli­ki czemu ? (czy to by było tak samo jak z plika­mi .dem ? )

 6. Siles 31/01/2010 w 10:48 - Odpowiedz

  Na Win­dows 7 wszys­tko jest ok ;] dzwięku nie ma bo to beta i nagry­wa oko­lo 40 sec fil­mu

 7. Łukasz 17/03/2010 w 03:12 - Odpowiedz

  Microsoft Win­dows XP Pro­fes­sion­al Wer­s­ja 2002

 8. Łukasz 17/03/2010 w 03:13 - Odpowiedz

  Microsoft Win­dows XP Pro­fes­sion­al Wer­s­ja 2002 ;/

 9. Łukasz 17/03/2010 w 08:53 - Odpowiedz

  Jak próbu­je nagrać filmik w tibi i jak klikam (V) to nic nie dzi­ała nie wiem co robić ;/ może trze­ba najpierw to jakoś aktu­al­i­zować coś kliknąć dopiero nagrywać…;/

 10. paka 18/03/2010 w 14:47 - Odpowiedz

  nom bys mogl napisac na moje gg 15717866 bo nic nie kumam tu :( a bard­zo chce nagrac moja gre nq napisz

 11. killer 08/04/2010 w 19:09 - Odpowiedz

  ej jak się tym poslug­wac

 12. ; D 18/04/2010 w 12:01 - Odpowiedz

  mam pytanie czemu nie moge nagranych przez siebie filmikow odt­worzyc?

  • admin 18/04/2010 w 15:40 - Odpowiedz

   a w jakim for­ma­cie nagrales? .avi?

 13. cxxz 19/07/2010 w 09:54 - Odpowiedz

  Łukasz — Tib­ia nie wiem jaką jest grą czy ona jest pobier­ana czy nie.Natomiast w grach przeglą­dark­owych tym pro­gramem nic nie zdziałasz.Musisz uru­chom­ic gra z dysku ale przed tym pro­gram , i pod­czas gry pokazu­je ci się okienko w prawym dol­nym rogu i jak naciskasz v to zaczy­nasz nagrywanie.Film będzie trwac 40 sek. (około) pzdr.

 14. Anonim 02/01/2011 w 18:38 - Odpowiedz

  […] […]

 15. anonim@interia.pl 02/03/2011 w 13:52 - Odpowiedz

  A jaki jest numer seryjny zeby zare­je­strowac ?

  • slasho 03/03/2011 w 13:22 - Odpowiedz

   Moż­na zare­je­strować kopię i korzys­tać z możli­woś­ci nagry­wa­nia dźwięku USD 25,95. W każdym razie wer­sja free­ware (bez możli­woś­ci dogra­nia dźwięku) i tak jest god­na polece­nia.”

 16. Łuki1 05/07/2012 w 20:49 - Odpowiedz

  Siem­ka :) A czy ten pro­gram nagra fil 10minutowy? Proszę o szy­bką odp :)

 17. AronPlayGames 24/04/2014 w 09:56 - Odpowiedz

  Witam. Czy ten pro­gram nagry­wa 10 min­u­towe filmy i czy się zapisu­je na Win­dows Vista? i czy ten pro­gram nie ma Wirusów. Poz­draw­iam i proszę o szy­bką odp. :)

 18. […] Może zain­te­re­suje Cie rów­nież pole­cany przez nas pro­gram do nagry­wa­nia fil­mi­ków z gier? […]

 19. Olga 04/03/2015 w 17:39 - Odpowiedz

  Czemu nie moge przesłać filmów na YouTube czy to chodzi o to że to jest for­mat avi

  • slasho 04/03/2015 w 22:16 - Odpowiedz

   YT przyjmie również for­mat avi.

 20. artur 04/03/2015 w 21:03 - Odpowiedz

  Olga ego to już Ci nie powiem. Sprawdź na YT najlepiej w pomo­cy jakie plik mają w wyma­gani­ach. Tam non stop coś się zmienia, warto się o tym dowiedzieć

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.