Pobierz2016-11-26T10:07:10+00:00
9,Wrze­sień, 2015

Flat Logo

By |Wrze­sień 9th, 2015|Cat­e­gories: Pobierz|Tags: , , |0 Com­ments

Dar­mowy szablon. Do pobra­nia i dowol­nej edy­cji. Moż­na wyko­rzys­tać na swoim kanale youtube i nie tylko. Całość w After Effects CS6. Ist­nieje możli­wość wstaw­ienia swo­jego obrazu lub zdję­cia w miejsce tła. Porad­nik video dodany do pacz­ki. Pobierz Pro­ject Featu­res: – Video tuto­rial inc­lu­ded – No plug-ins – After Effects CS6 pro­ject […]

2,Wrze­sień, 2015

Plastic Birds

By |Wrze­sień 2nd, 2015|Cat­e­gories: Pobierz|Tags: , , |0 Com­ments

Dar­mowy szablony. Tem­plate przy­go­towany w After Effects CS6. Do pacz­ki dołąc­zony video tuto­r­i­al bez dźwięku. W pro­jek­cie zna­jdziecie Con­troll Lay­er gdzie z łat­woś­cią zmieni­cie więk­szość ustaw­ień, np. wielkość logo­ty­pu, pozy­c­je linku url, col­ory itp. Down­load Project Fea­tures: — Video tuto­r­i­al includ­ed — No plug-ins / No Pre­Ren­ders — After […]