Optymalizacja pamięci RAM polega na zminimalizowaniu zużycia pamięci każdego procesu uruchomionego w systemie. Z poradnika dowiesz się, jak zoptymalizować pamięć RAM przy pomocy programu “Minimem”. Program jest darmowy, a wykonanie nim optymalizacji całkowicie bezpieczne.

1.) Pobieramy program o nazwie Minimem. Program wymaga do prawidłowego działania biblioteki .NET Framework 2.0. Tak więc w pierwszej kolejności instalujemy niezbędną bibliotekę, a następnie program.

2.) Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu zobaczymy jego okno główne:

Po prawej stronie zobaczymy programy, które w danej chwili są aktywne. Natomiast lewa strona jest na początku pusta – to tutaj przenosimy za pomocą środkowego przycisku strzałki programy z prawej strony na lewą – one będą optymalizowane.

3.) Tak wygląda przykładowa lista programów przeznaczonych do optymalizacji:

Poniżej przedstawię krótki opis ważnych opcji programu:

* Hide if memory <5000 Kb – tutaj ustawiamy zużycie pamięci – minimum to 5000 Kb, a maksimum to 100000 Kb,

* Clear unchecked items – całkowite usunięcie zaznaczonych procesów na liście,

* Do not optimize the foreground process – wyłączenie optymalizacji procesów pierwszoplanowych.

* Do not optimize if overall RAM available – brak jakiejkolwiek optymalizacji ze strony programu,

* Opimize memory every – czas, po którym zaznaczone procesy zostaną zoptymalizowane,

4.) Po ustawieniu niezbędnych parametrów i określeniu procesów do zoptymalizowania zatwierdzamy zmiany klikając Apply. Uruchamiamy ponownie komputer – od tej chwili program będzie optymalizował wybrane przez nas procesy

PODSUMOWANIE

Program Minimem jest przeznaczony głównie dla bardzo wymagających programów np graficznych czy do obróbki video. Dzięki niemu ustabilizujemy sytuację obciążonego systemu Windows. Porada przeznaczona jest dla każdego rodzaju systemu operacyjnego z rodziny Windows.