Odliczanie expressions — countdown

Odliczanie za pomocą expressions jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Przydaje się gdy chcemy stworzyć klip lub jakikolwiek projekt muzyczny gdzie czas będzie się odliczał. Dzięki temu widz zobaczy ile czasu mu zostało do zakończenia filmu lub jego część.

Sko­ro pro­jekt ma być na youtube to prze­cież i tak jest tam odliczanie za pomocą odt­warza­cza, więc po co to? Ja użyłem expres­sions count­down, aby w jed­nym filmiku zmieś­cić 4 utwory muzy­czne. Widz będzie dobrze zori­en­towany ile cza­su zostało do koń­ca poszczegól­nego z kawałków.

rate = -1;
clock­Start = 300;

func­tion padZero(n){
if (n < 10) return “0” + n else return “” + n
}

clock­Time = Math.max(clockStart + rate*(time — inPoint),0);

t = Math.floor(clockTime);
min = Math.floor((t%3600)/60);
sec = Math.floor(t%60);
min + “:” + padZero(sec)

By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 17th, 2015|Categories: Animacja, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.