Nie musisz uruchamiać ponownie komputera szukając odpowiednich przycisków w menu START. Wszystkie opcje )restart, wylogowanie, wyłączenie) możesz dodać bezpośrednio do menu kontekstowego, tak więc po kliknięciu PPM na ikonce Mój komputer zobaczysz te wszystkie pozycje. Dzięki temu wyłączenie, czy wylogowanie się z systemu okaże się jeszcze prostsze i szybsze.

1.) Tworzymy na pulpicie nowy dokument tekstowy (Otwieramy Notatnik). Wklejamy do niego następujący kod:

Windows Registry Editor Version 5.00
;Add log off option to My Computer(Computer) context menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyloguj \command]
@=”shutdown -l -f -t 2″
;Add log off option to My Computer(Computer) context menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Restart \command]
@=”shutdown -r -f -t 3″
;Add log off option to My Computer(Computer) context menu
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Wyłącz komputer \command]
@=”shutdown -s -f -t 3″
2.) Plik zapisujemy pod nazwą registry.reg  (będzie to plik rejestru). Tak stworzony plik dwuklikiem dodajemy do rejestru systemowego:
3.) Uruchamiamy ponownie komputer. Od teraz klikając PPM na ikonie Mój komputer powinniśmy zobaczyć nowe opcje w menu kontekstowym:
4.) Tak dodane pozycje możemy w każdej chwili usunąć. Wystarczy, że przejdziemy do Edytora rejestru (Start–>Uruchom–>wpisujemy regedit) i odnajdziemy następujący klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\
Teraz w kluczu odnajdujemy foldery odpowiadające za poszczególne opcje i usuwamy je:
5.) Po ponownym uruchomieniu komputera pozycje powinny zniknąć. Gotowe!

PODSUMOWANIE

Dodawanie nowych pozycji do menu kontekstowego szczególnie przydatne jest dla osób “leniwych”. Z reguły pozycje te mogą przydać się także każdemu innemu uzytkownikowi komputera.