Naprawa archiwów ZIP

Każdy z nas pobiera z sieci pli­ki. Są to najczęś­ciej pli­ki spakowane w postaci .rar czy .zip. Pli­ki .rar może­my napraw­iać przy uży­ciu np pro­gra­mu Win­RAR, a co z plika­mi .zip? Do ich naprawy służy pro­gram DiskIn­ter­nals ZIP Repair. Pro­gram jest bard­zo w prosty w obsłudze, a jego obsłu­ga opiera się na kilku bard­zo prostych krokach.

1.) Narzędzie pobier­amy z tej strony KLIK klika­jąc przy­cisk Down­load. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy pro­gram. Pier­wsze okno wyglą­da tak, jak na poniższym zdję­ciu. Klikamy na Next:

2.) W kole­jnym oknie klikamy na Browse w oknie Cor­rupt­ed file - tam wybier­amy uszkod­zony plik .zip z dysku. Kole­jne pole Repaired file wypełni się automaty­cznie:

3.) Naprawa archi­wum może potr­wać od kilku sekund do kilku godzin (zależne jest to od wielkoś­ci archi­wum i zna­j­du­ją­cych się tam plików). Przepakowany plik dodatkowo w nazwie ma prze­drostek recov­ered — tak pro­gram oznacza napraw­ione archi­wum.

PODSUMOWANIE

Napraw­ian­ie plików .zip okazu­je się przy­datne zwłaszcza wtedy, gdy zaw­ier­a­ją one cenne dane lub mają duży rozmi­ar. Nie ma wtedy potrzeb­ny ponownego pobiera­nia czy kopi­owa­nia takiego pliku.

By |2016-11-26T10:07:31+00:00Grudzień 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. naprawa monitorów 30/11/2012 w 11:29 - Odpowiedz

    Bard­zo przy­datne infor­ma­c­je, szko­da, że nie wiedzi­ałam wcześniej o tym.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.