Nagrywanie obrazów ISO w Windows 7

Pewnie niewielu z was wie, że do nagry­wa­nia obrazów ISO w sys­temie Microsoft Win­dows 7, nie potrze­bu­je­my żad­nych spec­jal­isty­cznych pro­gramów. W tym porad­niku pokażę jak nagry­wać takie obrazy, w tym sys­temie.

Zaczy­namy !

1. Najpierw potrzeb­ny nam będzie jak­iś obraz ISO. Ja mam aku­rat pod ręką Linuk­sa Ubun­tu 10.10.

2. Klikamy Prawym Przy­ciskiem Mysz­ki (PPM) na obraz i wybier­amy opcję “Nagraj obraz dysku”.

3. Wkładamy czys­tą płytę do napę­du, wybier­amy napęd i klikamy “Nagraj”

4. Po nagra­niu pły­ty, pro­gram wyświ­etli stosowny komu­nikat. To wszys­tko !

Pros­ta rzecz, a cieszy. Mam nadzieję, że częs­to przy­da Wam się to narzędzie ;). Niewielu z nas wie, co jeszcze kry­je w sobie Win­dows 7…

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Grudzień 7th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.