Konfiguracja Flashget do rapidshare

Jeżeli jesteśmy posi­adacza­mi kon­ta rapid­share i chce­my ścią­gać dużą liczbę plików naraz to Flashget jest najlep­szym pro­gramem do obsłu­gi tego kon­ta. Moż­na również sko­rzys­tać z innych pro­gramów, ale ten jest zde­cy­dowanie najlep­szy i najłatwiejszy w obsłudze i kon­fig­u­racji, o czym się zaraz przekonasz.

Na początek musisz ściągnąć pro­gram flashget (free­ware) link , jest to bezpłat­na wer­s­ja. Najlepiej uży­wać wer­sji 1.9.6. gdyż z wer­sją 2.0 i wyższą miewałem prob­le­my, ale nie tylko ja. O czym moż­na przeczy­tać w necie. Po zain­stalowa­niu pro­gra­mu widz­imy:

flashget

Następ­nie przy­go­tu­jmy sobie już hasło i login kon­ta rapid­share. W powyższym oknie wybier­amy Narzędzia, czyli dokład­nie to co jest na poniższym obrazku:

flashget2

flashget3

W miejs­cu Loguj się na ser­w­erze zaz­nacza­my pta­ka ;) i wstaw­iamy login i hasło.

Dobrze jeszcze ustal­ić gdzie pobier­ane pli­ki mają być zapisy­wane — Brows­er.

Po zaz­nacze­niu jed­nego lub kilku linków flashget już sam zapro­ponu­je ścią­ganie i wyświ­etli komu­nikat:

flashget4

Klikamy OK i ter­az już tylko czekać :)

By |2016-11-26T10:08:00+00:00Marzec 31st, 2009|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Pole­cam sko­rzys­tać z bezpłat­nego FlashGet’a gdzie sami sobie usta­lamy pręd­kość pobier­anych plików. Moż­na ten pro­gram ustaw­ić jako domyśl­ny man­ag­er pobiera­nia plików, zresztą już dość powszech­ny. Naj­lep­sza wer­sja to 1.96 która nie przys­porzyła mi jesz­cze żad­nych kłopotów. W now­szych wer­sjach był prob­lem z kon­figuracją pod rapid­share co opisałem tutaj. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.