Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować I uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

  • Scenariusz oparty o Storyboard (wizualizacja obrazkowa)

  • Lektor: Kai Szuwar

  • Grafika: Karolina Najder

  • Animacja 2D by TOIN

  • Udźwiękowienie: TOIN

[layerslider id=”2″ /]
  • Czas trwania: 60 sekund

  • Czas realizacji: 4 tygodnie

  • Ruchomych obiektów: 132

  • Animacja 2D by TOIN

[layerslider id=”3″ /]

Głównym celem naszej pracy było, aby zmieścić animację maksymalnie w 60 sekundach. Dzięki temu efekt końcowy jest bardzo dynamiczny, ale również spójny i czytelny.

Animacja składa się z 11 scen, a realizacja wraz z poprawkami trwała ponad 4 tygodnie.

[layerslider id=”4″ /]