Jak zmienić kolory ważnych folderów?

Ten bard­zo prosty artykuł pokaże nam, jak w bard­zo łatwy sposób moż­na zmienić kolor danego folderu. Jeśli męczy cię już stan­dar­d­owy żół­ty kolor każdego folderu, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Może­my bez prob­le­mu wyróżnić np inny kolor dla folderu ze zdję­ci­a­mi, a inny dla tego z muzyką czy gra­mi. W ten sposób wyszuki­wanie ulu­bionych fold­erów i kat­a­logów sta­je się jeszcze prost­sze.

1.) Pro­gram o nazwie Folderi­co zna­jdziemy tutaj (Wer­s­ja dla XP) KLIK. Dodatkowo może­my pobrać także spol­szcze­nie z tego linku KLIK. Po pobra­niu pro­gra­mu i zain­stalowa­niu go spol­szcze­nie wrzu­camy do folderu langs, który zna­j­du­je się w kat­a­logu z zain­stalowanym pro­gramem. Następ­nie zmieni­amy język tak, jak na obrazku poniżej, klika­jąc dwukrot­nie na flagę naszego kra­ju:

2.) Klika­jąc na Zmień ikonę może­my wybrać kat­e­gorię fold­erów i ich kolory. Pro­gram nie jest spol­szc­zony do koń­ca, ale najważniejsze funkc­je są w ojczystym języku. Klikamy na Select fold­er, by wybrać fold­er:

3.) Ter­az klikamy Wybierz ikonę, by wybrać zestaw kolorów:

4.) Po zas­tosowa­niu zmi­an od razu widać rezul­taty. Naj­ciekawsze jest to, że taki fold­er po prze­niesie­niu na inny kom­put­er nadaj zachowu­je przyp­isany kolor nawet wtedy, gdy na innym kom­put­erze nie ma zain­stalowanego pro­gra­mu Folderi­co!

PODSUMOWANIE

Kolorowe fold­ery to dobre rozwiązanie dla osób, które posi­ada­ją bogatą kolekcję kat­a­logów i fold­erów. Dzię­ki zmi­an­ie koloru wyszuki­wanie zbiorów sta­je się proste i bardziej skuteczne.

By |2016-11-26T10:07:30+00:00Styczeń 6th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. winrarus 07/06/2012 w 19:38 - Odpowiedz

    Ja uważam to za niepotrzeb­ny bajer i zbęd­ny syf w sys­temie. Kiedy mam naw­igować po kat­a­lo­gach uży­wam klaw­iatu­ry. Poza tym ilość kolorów jest ogranic­zona…

  2. proargi 9 plus 30/11/2012 w 11:49 - Odpowiedz

    Za dużo z tym zabawy.
    Ciek­wost­ka: w kom­put­er­ach Mac moż­na to zro­bic sys­te­mowo kilko­ma kliknieci­a­mi juz od 20 lat :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.