Jak złamać hasło wifi?

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi jest bardzo popularna niemalże wśród wszystkich internautów, czy zwykłych użytkowników domowego komputera. Praktycznie każdy z nas używając własnej sieci bezprzewodowej posiada do niej odpowiednie hasło zabezpieczające. Z reguły najpowszechniejsze zabezpieczenie sieci bezprzewodowej to standard WPA-Personal ze standardem minimum 8 znaków na hasło. Z tym zabezpieczeniem spotkamy się praktycznie wszędzie.

Hasło mamy ustawione i jesteśmy zadowoleni, że nikt nieuprawniony nie będzie „podkradał” nam Internetu. Co jednak mamy zrobić, gdy zapomnieliśmy tego hasła? Przecież wpisywaliśmy je bardzo dawno temu, a komputer nie prosi nas non stop o jego podanie, ponieważ po pierwszej próbie podania prawidłowego hasła łączy się on z siecią automatycznie. A my akurat musimy podać hasło, ponieważ chcemy się połączyć z Internetem powiedzmy w komórce.

Nie paniku­jmy – jest banalne rozwiązanie. Przykład opar­ty na Win­dows 7 , lecz na wszys­t­kich innych wer­s­jach sys­te­mu wyglą­da to niemalże iden­ty­cznie.

 • Nie musimy instalować żad­nego dodatkowego opro­gramowa­nia. Sztucz­ka jest na tyle pros­ta, że powin­no sobie z nią poradz­ić nawet dziecko. Spójrzmy do zasob­ni­ka sys­te­mowego – wśród szeregu ikon odna­j­du­je­my sym­bol sieci bezprze­wodowej:

wifi1

 • Lewym przy­ciskiem myszy klikamy na tą ikonę – wyświ­etli się lista dostęp­nych sieci bezprze­wodowych. Odszuku­je­my sieć, z którą jesteśmy aktu­al­nie połączeni – w moim przy­pad­ku jest to nazwa Dom . :

wifi2

 • Prawym klikiem prze­chodz­imy do właś­ci­woś­ci tejże sieci:

wifi3

 • Stan­dar­d­owo nasze hasło jest przed­staw­ione w postaci kropek. Wystar­czy więc zaz­naczyć ptaszkiem pozy­cję Pokaż zna­ki – właśnie pode­jrzeliśmy nasze hasło, którego tak szukaliśmy:

wifi4

Pora­da może i bard­zo pros­ta, wiele osób może zadać pytanie „Po co takie coś wstaw­iasz, jak to każdy wie?” …

Każdy? Wiele razy spotkałem się z pyta­ni­a­mi „jak przy­pom­nieć sobie hasło do sieci wi-fi” , „zapom­ni­ałem hasła do Inter­ne­tu, pomożesz mi? „

Moż­na tak wymieni­ać i wymieni­ać. Więc zan­im coś skry­tyku­je­cie – proszę jed­nak się zas­tanow­ić.

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 3rd, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |8 komentarzy

8 komentarzy

 1. krystian3w 03/02/2015 w 16:18 - Odpowiedz

  Dzię­ki

 2. Krystian 15/02/2015 w 10:01 - Odpowiedz

  Eh.. Ale ja chci­ałem się dowiedzieć jak to zro­bić ale na kom­put­erze stacjonarnym ;-; Nieste­ty widać ‚że nikt nie pomoże2

  • slasho 18/02/2015 w 11:51 - Odpowiedz

   Tak samo, tylko że stacjonarny pewnie nie łączy się po wifi a ma kartę sieciową.

 3. artur 23/02/2015 w 21:17 - Odpowiedz

  Jeśli w stacjonarny masz kartę Wi-Fi i łaczysz się bezprze­wodowo to sposób powinien dzi­ałać. Jeśli łaczysz się przez kabel to tak już nie sprawdzisz. Wtedy musisz sprawdz­ić hasło w ustaw­ieni­ach routera.

 4. Juliusz 15/01/2016 w 12:07 - Odpowiedz

  a nie proś­ciej http://www.hackor.pl ? :>

 5. Jacek 23/01/2016 w 09:49 - Odpowiedz

  Ale to nie jest łamanie hasła tylko pokazanie gdzie zna­j­du­je się nasze hasło ‚bzdu­ra total­na

 6. Damian 09/04/2016 w 18:57 - Odpowiedz

  http://www.jak-zlamac-haslo-wifi.cba.pl Łamie hasło w ciągu paru min­ut, pole­cam.

 7. DarkPeter 26/04/2017 w 21:45 - Odpowiedz

  Ale ja chcę ZHACKOWAĆ WIFI, do którego NIE MAM I NIGDY NIE MIAŁEM DOSTĘPU!!!

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.