Jak wyłączyć skanowanie przy włączenie systemu XP?

xpSkanowanie dysków przy włącze­niu kom­put­era w celu poszuki­wań błędów może być spowodowane prob­le­ma­mi z dyskiem. Pojaw­ia­ją się gdy np. niepoprawnie zostanie zamknię­ty sys­tem. Oper­ac­ja wye­lim­i­nowa­nia błędów jest koniecz­na, ale.. co jeśli poszuki­wanie błędów trwa w nieskońc­zoność, lub mimo ich napraw­ienia przy każdym kole­jnym włącze­niu skanowanie się pon­aw­ia?

Jeżeli pojaw­ia się u Ciebie dokład­nie to samo co na scree­nie poniżej to zna­jdziesz tu infor­ma­cję jak to wyłączyć. Oczy­wiś­cie jeśli chcesz, bo komu­nikat bez przy­czyny się nie pojaw­ia. Ale tak jak pisałem wcześniej — cza­sem trze­ba to wyłączyć bo robi się wkurza­jące :)

scan

Aby anu­lować skanowanie trze­ba nacis­nąć dowol­ny klaw­isz. Później już tylko zal­o­gować się do sys­te­mu. Z menu start wybier­amy Uru­chom.

menu

Wpisu­je­my komendę wyłącza­jącą funkcję skanowa­nia dla dysku C: lub D: i E:

uruchom

chkntfs /x c: Wyłącza uruchami­an­ie chkd­sk dla dysku C:

chkntfs /x d: e: Wyłącze­nie uruchami­a­nia chkd­sk dla dysków D: i E:.

Zatwierdza­my OK. Po restar­cie kom­put­era komu­nikat nie powinien się już pojaw­iać.

By |2016-11-26T10:07:58+00:00Październik 26th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 12/08/2010 w 14:35 - Odpowiedz

    na jed­nym kom­put­erze miałem z tym co czynienia i powiem Ci szcz­erze — nie wiedzi­ałem, jak to wyłączyć, ale tym porad­nikiem mi pomogłes wielkie dzię­ki :)

    • slasho 12/08/2010 w 14:37 - Odpowiedz

      Ja częs­to miałem z tym prob­lem na wielu kom­put­er­ach:)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.