Jak ustawić dzień tygodnia — Windows 10

W systemie windows godzina oraz data wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Lecz zaraz po instalacji windows 10 może nie pojawić się nazwa dnia tygodnia. Jak ustawić dolny pasek z godziną i datą aby również i dzień był wyświetlany? O to szybka porada.

Nazwa dnia tygodnia w pasku zadań.

Przede wszys­tkim upewnij się, że pasek zadań jest odblokowany. W tym celu kliknij prawym przy­ciskiem myszy i z menu kon­tek­stowego odz­nacz opcję “zablokuj pasek zadań”. Wów­czas moż­na zwięk­szać jego wielkość. Posz­er­zony pasek pokazu­je już dzień tygod­nia zatem opc­ja ta jest domyśl­nie akty­w­na :)

data1

Jeśli nadal nie widzisz dnia tygod­nia to wejdź we właś­ci­woś­ci pas­ka zadań i w zakład­ce “pasek zadań” odz­nacz opcję “Użyj małych przy­cisków pas­ka zadań”. Ter­az pasek powinien być nor­mal­nej wielkoś­ci. Dzię­ki temu wyświ­et­la godz­inę, datę oraz dzień tygod­nia.

data2

By |2016-11-26T10:07:13+00:00Wrzesień 27th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Artus2007 24/02/2016 w 12:20 - Odpowiedz

    Hej, pora­da jest ok. Ale czy moż­na ustaw­ić wyświ­et­lanie dnia tygod­nia w taki sposób, aby nie rozsz­erzać pas­ka zadań?

  2. Pfff 17/12/2016 w 22:03 - Odpowiedz

    Pora­da o d…rozbić. Jasne po posz­erze­niu pas­ka widać datę, ale musi być on potrójny, a nie pod­wójny lub pojedyńczy. Jak się wyłączy małe ikony zaj­mu­je ogrom miejs­ca.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.