Jak przenieść blog na inny serwer?

 

Gdy zamierzasz przenieść blog WordPress na inny serwer to musisz się odpowiednio do tego przygotować. W tym poradniku przedstawię kilka kroków, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby operacja przebiegła pomyślnie.

1. Eksport Bazy Danych

Zaczy­namy od zal­o­gowa­nia się do php­MyAd­min. Hasło oraz login zna­jdziesz w pan­elu admin­is­tra­to­ra obec­nego hostin­go­daw­cy. Pamię­taj, że zawsze możesz pode­jrzeć nazwę obec­nej bazy danych w pliku kon­fig­u­ra­cyjnym wordpress’a. Chodzi tutaj o wp-config.php gdzie w wer­sach od 19 do 28 możesz znaleźć te infor­ma­c­je. Plik zna­jdziesz w głównych kat­a­logu word­pres­sa na obec­nym ser­w­erze.

Ustawienia bazy danych

Gdy już się zalogu­jesz czas kliknąć Two­ją bazę danych. W moim przy­pad­ku to “iphon3g” (tak, tak bez “e”;). To tylko nazwa więc może się nazy­wać jak chcesz. Następ­nie eksportu­je­my naszą bazę do pliku .sql czyli tak jak na filmiku poniżej.

Czy bez­piecznie jest podawać pub­licznie nazwę bazy danych? Nie. Podałem tylko przykład.

2. Jak założyć bazę danych?

Czas zal­o­gować się do pan­ela admin­is­tra­cyjnego nowego ser­w­era. W moim przy­pad­ku to hekko.pl gdzie pokaże na krótkim filmiku jak założyć bazę danych.

3. Kopiowanie plików wordpress’a

Ter­az czas aby zal­o­gować się na swój obec­ny ser­w­er, aby sko­pi­ować pli­ki blo­ga. Użyj do tego filezil­la lub total com­man­der. Cały kat­a­log word­press przekopi­uj na dysk twardy kom­put­era.
Następ­nie zedy­tuj plik wp-config.php aby wstaw­ić nowe dane bazy, którą wcześniej założyliśmy. Czyli zmieni­asz nazwę bazy, nazwę użytkown­i­ka oraz hasło. Zakłada­jąc że nowa baza danych już nie będzie tak samo się nazy­wała.

Jest to ten sam plik, którego edy­cję pokaza­łem na scree­nie pier­wszym tego wpisu.

4. Przekieruj katalog bloga na domenę.

W zależnoś­ci z jakiego hostin­gu korzys­tasz musisz w pan­elu admi­na ustaw­ić domenę, która będzie Two­jego blo­ga wyświ­et­lała. Obec­nie korzys­tałeś ze starego ser­w­era więc pewnie tam miałeś też domenę. Co możesz zro­bić?
Wydele­gować ją — przekierować DNSy aby pojaw­iła się na nowym ser­w­erze, lecz fak­tu­ry dalej będziesz płacił stare­mu hostin­go­daw­cy.
Możesz też domenę trans­fer­ować do nowego hostin­gu lecz zajmie to nawet do 30h i musi być udoku­men­towane odpowied­nim pro­tokołem. Więcej info udzieli już hostin­go­daw­ca.

5. Import bazy danych.

Gdy już masz domenę, która wskazu­je na Twój kat­a­log word­press czas zaim­por­tować bazę danych. Wcześniej ją eksportowal­iśmy więc ter­az czas załad­ować do nowo utwor­zonej.

6. Podsumowanie.

Jeśli każdy krok wykon­ałeś poprawnie to Twój blog powinien dzi­ałać już na nowym ser­w­erze pod domeną, na której dzi­ałał doty­chczas. Jeśli masz jakieś wąt­pli­woś­ci to pisz w komen­tarzach. Chęt­nie pomogę.

By |2016-11-26T10:07:23+00:00Styczeń 10th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Piotr 04/03/2015 w 13:19 - Odpowiedz

  A jak prze­nieść tylko niek­tóre kat­a­lo­gi do nowego blo­ga?
  Z poznajpana.pl wyo­dręb­niłem jed­nego auto­ra do osob­ne­go blo­ga austin-sparks.pl
  Jak wygod­nie i bez­piecznie prze­nieść tylko niek­tóre kat­a­lo­gi… z jed­nego do drugiego miejs­ca?

  • slasho 04/03/2015 w 16:08 - Odpowiedz

   To zależy, które kat­a­lo­gi chcesz prze­nieść. Jeśli chodzi o wygodę to oso­biś­cie prefer­u­ję fillezil­la.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.