W artykule pokażę, jak uruchomić praktycznie dowolny program podczas startu systemu Windows wykorzystując do tego celu wbudowany w Windows 7 Harmonogram zadań. Jak dobrze wiemy, nie każdy program możemy uruchomić podczas startu systemu. A z pewnością są takie aplikacje, które użytkownik chciałby mieć uruchomione zaraz po zalogowaniu się do systemu.

1. Poradę można wykorzystać dla programów, które nie posiadają w ustawieniach opcji dotyczących uruchamiania podczas startu systemu Windows. W innych przypadkach korzystanie z Harmonogramu nie jest wymagane, aby dodać program do autostartu.

2. Dla potrzeb artykułu skorzystałem z programu do x360ce , który pozwala emulować zwykłego pada od PC tak, aby ten zachowywał się jak taki z konsoli XBOX 360. Artykuł na ten temat opisywaliśmy już na naszym blogu. Program ten nie ma w opcjach automatycznego uruchamiania.

3. Przechodzimy do Harmonogramu zadań systemu Windows 7. W tym celu udajemy się kolejno do
Panel sterowania \System i zabezpieczenia \Narzędzia administracyjne

I na liście odnajdujemy Harmonogram :
harmonogram
4. Musimy utworzyć nowe zadanie. Klikamy na AKCJA i wybieramy polecenie UTWÓRZ ZADANIE…
W oknie, które nam się otworzy widzimy szereg opcji. Ustawiamy je tak, jak na poniższym screenie:

tworzenie-zadania
5. Teraz przechodzimy do zakładki  AKCJE   i klikamy przycisk   NOWA…   . Tutaj określamy, jaki program ma startować zgodnie z harmonogramem. W moim przypadku jest to program do emulacji więc odszukuję go:
nowa-akcja6. Gdy program mamy już wybrany przechodzimy do zakładki WYZWALACZE i klikamy na pozycję NOWY

7. Wybieramy, kiedy zadanie ma się rozpocząć. W moim przypadku będzie to podczas logowania tylko na moje konto. Jeśli nie logujemy się hasłem na żadne konto, tylko logowanie mamy ustawione na automatyczne to z listy Rozpocznij zadanie możemy wybrać pozycję Przy uruchamianiu. Ja wybrałem opcję podczas logowania, ponieważ loguję się do systemu podając hasło. Jeśli chcemy zmienić użytkownika klikamy na Zmień użytkownika. Jeśli natomiast zadanie ma rozpocząć się automatycznie dla wszystkich użytkowników zaznaczamy pozycję Dowolny użytkownik:
nowy-wyzwalacz
8. Zatwierdzamy zmiany i zamykamy Harmonogram zadań. To wszystko. Teraz podczas uruchamiania systemu wybrany przeze mnie program zostanie automatycznie dodany do autostartu i uruchomiony.