HP Pavilion dv5-1150ew sterowniki pod XP

HP Pavil­ion dv5-1150ew to dość dobry mod­el lap­topa, nieste­ty pro­du­cent nie zaopa­trzył go w sterown­i­ki pod Win­dows XP. Lap­top wyposażono w pro­ce­sor AMD Turi­on 64, 4GB pamię­ci RAM,  kartę graficzną ATI Mobil­i­ty Radeon HD3450 (obsługu­jącą DX10), dysk twardy HDD 320GB i wiele innych gadżetów np czyt­ni­ki linii papi­larnych (nie ma się co martwić, czyt­nik bez prob­le­mu zadzi­ała na XP, wiem, bo sam instalowałem na tym mod­elu XP i nie miałem prob­le­mu ze sterown­ika­mi.

Jedynym prob­le­mem, jakiemu nie umi­ałem zaradz­ić jest to, że po zmi­an­ie sys­te­mu lamp­ka dotykowa od głośnoś­ci świeci się wciąż na czer­wono, mimo iż głos jest. Ale to nie spraw­ia żad­nego prob­le­mu w uży­wa­niu XP na tym sprzę­cie. Sterown­i­ki oczy­wiś­cie nie­ofic­jalne, choć niek­tóre pasu­ją z innych mod­eli HP, a co ciekawe UWAGA — sterown­ik blue­tooth dzi­ała poprawnie od lap­topów ACERA!. Jeszcze jed­na uwa­ga — sterown­i­ki do kar­ty graficznej wyma­ga­ją prze­r­o­bi­enia — o tym też wspom­i­nam, wszys­tkiego dowiecie się niżej. Dorzu­cam także sterown­i­ki SATA do HDD. Czyż nie jest pięknie mieć kochanego XP, zami­ast “mulące” Visty? Sterown­i­ki oczy­wiś­cie na dar­mowym ser­w­erze bez lim­itów. Zapraszam do pobiera­nia i odwiedza­j­cie nas jeszcze częś­ciej :)

1.)SATA

2.)AUDIO

3.)Bluetooth — http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Bluetooth/Bluetooth_Acer%20Inc_1.0.0.36_XPx86.zip?acerid=633642998009343803&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%205720Z&OS=X02&LC=en&BC=Acer&SC=EMEA_27
4.)Chipset — 
5.)Czytnik linii papi­larnych:

a)program:

b)sterownik:  ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39001-39500/sp39465.exe
6.)HP Qucik Launch But­tons — http://mytopfiles.com/programs/file/sp38688/272010.htm

7.)HP Qucik Touch (obrazek vol­ume) — http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-56178–1&lc=pl&cc=pl&dlc=pl&product=3545199&os=2093&lang=pl

8.)HP Wire­less Assis­tant

9.)Kamera Inter­ne­towa:

a)program:

b)sterownik:

10.)Karta Graficz­na

11.)Lan

12.)Program do prz­er­abi­ana sterown­ików mobil­nych kart graficznych ATI

13.)Przyciski szy­bkiego uruchami­a­nia

14.)Wi-Fi — http://mytopfiles.com/programs/file/sp42654/320065.htm

15.)TouchPad -

UWAGA AKTUALIZACJA! Zak­tu­al­i­zowałem sterown­ik AUDIO — może­cie go pobrać z nowego odnośni­ka.

By |2015-08-17T19:22:39+00:00Kwiecień 4th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , , |23 komentarze

23 komentarze

 1. Jan Kwiatek 22/04/2010 w 15:45 - Odpowiedz

  A czy do Pavilon dv5 1140ew są takie same sterown­i­ki jak do dv5 1150ew? Ja posi­adam dv5 1140ew i zas­tanaw­iam się na zain­stalowanie XP Vista mnie wkurza.

 2. Artus2007 22/04/2010 w 20:18 - Odpowiedz

  Proszę podać kon­fig­u­rację lap­topa. Jeśli jest iden­ty­cz­na to sterown­i­ki będą pasowały.

 3. Paweł 23/04/2010 w 01:07 - Odpowiedz

  Jedynym prob­le­mem, jakiemu nie umi­ałem zaradz­ić jest to, że po zmi­an­ie sys­temu lamp­ka dotykowa od głośnoś­ci świeci się wciąż na czer­wono, mimo iż głos jest.”
  Jak chcesz z tym powal­czyć to możesz zacząć od tego:
  http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=291787

  Poz­draw­iam
  Paweł

 4. Artus2007 23/04/2010 w 13:12 - Odpowiedz

  Miałem ten sam prob­lem i jeszcze go nie rozwiąza­łem

 5. Krystol 13/05/2010 w 18:46 - Odpowiedz

  Siem­ka moze­cie zro­bic reu­pload sterown­ików nieste­ty nie ktore wygasly

 6. Artus2007 15/06/2010 w 21:58 - Odpowiedz

  a które wygasły?

  • KonJarek 16/07/2010 w 11:06 - Odpowiedz

   Witam. Jeszcze nie prze­biłem się przez instalkę XP. Mógł­by ktoś napisać dokład­nie które sterown­i­ki załad­ować pod­czas dzi­ała­nia insta­la­to­ra lub zin­te­grować przy uży­ciu nLite? Kom­bi­nowałem na różne sposo­by, ale jedyne co widzę to niebies­ki ekran lub brak czarny ekran i mie­le­nie po dysku przez kil­ka min­ut bez żad­nego efek­tu.

   • KonJarek 17/07/2010 w 20:47 - Odpowiedz

    Jed­nak w końcu udało się dopa­sować sterown­i­ki i po długim mie­le­niu dyskiem przy czarnym ekranie instal­ka ruszyła i sys­tem zain­stalował się praw­idłowo.

 7. Artus2007 18/07/2010 w 18:18 - Odpowiedz

  Witaj! Jeśli dobierzesz odpowied­nie sterown­i­ki SATA, to kom­put­er wys­tar­tu­je z pły­ty tzn instal­ka XP ruszy. Dysk Ci “mieli” tak dłu­go ponieważ ten lap­top ma par­ty­cję sys­te­mową o pojem­noś­ci o 320 GB stąd taki dłu­gi okres oczeki­wa­nia. Co do sterown­ików SATA to podałem właś­ci­we na ten mod­el, chy­ba, że masz inną płytę główną, Ale o tym trze­ba było wspom­nieć. Poz­draw­iam

  • Nalesnik 09/12/2010 w 22:57 - Odpowiedz

   Siem­ka potrze­bu­je CHIPSET DO pavil­iona dv5 1150ew ten link juz nie dzi­ała pomo­cy!!

 8. Artus2007 10/12/2010 w 16:57 - Odpowiedz

  ser­w­er pobiera­nia wybierz Asia i musi dzi­ałać.

 9. Artus2007 03/01/2011 w 12:05 - Odpowiedz

  UWAGA!!! Jeśli któryś ze sterown­ików nie dzi­ała proszę pisać w komen­tarzu — wykon­am reu­pload!

 10. lukasz1994 28/01/2011 w 22:54 - Odpowiedz

  witam.ja mam hp pavil­ion dv-5 11000 ew na win 7 byla vista ale sie wkurzylem.czy te sterown­i­ki bedą odpowied­nie pod moj lap­top ?jeśli tak to czy bedą kom­paty­bilne i z win 7 i z xp ?

 11. lukasz1994 29/01/2011 w 23:47 - Odpowiedz

  sor­ry mój błąd mod­el jest dv-5 1100 zero mi jede­no przy­by­lo .potrze­bowałbym sterown­ików pod xp.dokładne para­me­try Pro­ce­sor: 1900MHz, AMD Athlon 64 X2 Dual-Core QL-62 (2 GHz, FSB: 1800 MHz, cache: 1 MB)
  Pamięć: 3GB
  Ekran: 15.4in, WXGA rozdziel­czość 1280 x 800
  Kar­ta graficz­na: ATI Mobil­i­ty Radeon HD3450 z 512MB pamię­ci. Avi­vo, Obsłu­ga Microsoft® Direc­tX 10.0, SM 4.0
  Napędy: Dysk 160GB Ser­i­al ATA 5400 rpm, DVD+/-RW
  Komu­nikac­ja: 10/100/1000 Giga­bit Eth­er­net, Blue­tooth, WiFi IEEE 802.11b/g
  Porty: 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x i.LINK? (IEEE 1394) , 4 x USB 2.0, Express card slot, mikro­fon, słuchaw­ki

 12. artus2007 02/02/2011 w 13:01 - Odpowiedz

  Po pier­wsze niech kole­ga sprawdzi, czy któreś podze­społy wymienione z lap­topa wyżej są takie same, jak te, które są w lap­topie, do którego potrze­ba sterown­ików. Jeśli tak — pobierz i sprawdź. Po drugie — podaj nazwy wszys­t­kich ele­men­tów i para­metrów, do których potrze­ba sterown­ików — tak jak to jest zro­bione wyżej, gdzie podałem lin­ki, dla przykładu: potrze­ba sterown­ik do kamer­ki — poda­jesz nazwę kamer­ki, jeśli nie znasz nazwy lub masz prob­le­my — poda­jesz iden­ty­fika­tor wys­tąpi­enia urządzenia (Menedżer Urządzeń). Proszę nie myśleć, że wszys­tko zostanie wam podane na tacy (to doty­czy się wszys­t­kich osób, które oczeku­ją sterown­ików). Należy wykazać w tym trochę włas­nej chę­ci i mobi­liza­cji. Poz­draw­iam

 13. artus2007 02/02/2011 w 13:07 - Odpowiedz

  Kole­j­na istot­na uwa­ga: Najlepiej będzie, jeśli w sprawach tego lap­topa (jak i każdego innego) będziecie pisać na naszym forum [ http://forum.toin.pl ] . Proszę podawać, które sterown­i­ki są już nieak­ty­wne [lin­ki]! Ułatwi mi to ich reu­pload, ponieważ w dal­szym Ciągu mam te sterown­i­ki na HDD. Jeszcze raz uprze­jmie proszę, aby wszys­tkie sprawy odnośnie niedzi­ała­ją­cych sterown­ików załatwiać na forum.

 14. artus2007 07/02/2011 w 12:48 - Odpowiedz

  Tutaj proszę załatwiać sprawy doty­czące sterown­ików do tego mod­elu lap­topa http://forum.toin.pl/showthread.php?tid=3359

 15. Wojtek 12/03/2011 w 16:05 - Odpowiedz

  sterown­i­ki od dzwieku są nieak­tu­alne„ bard­zo proszę o aktu­al­iza­cję

  • Artus2007 12/03/2011 w 20:42 - Odpowiedz

   Sterown­ik zak­tu­al­i­zowany — dodano nowy link. Dzięku­ję za powiadomie­nie o niedzi­ała­ją­cym linku

 16. mattt 09/06/2011 w 16:55 - Odpowiedz

  sterown­i­ki od sata nie dzi­ała­ją ‚prosze o aktu­al­iza­cję

 17. Artus2007 10/06/2011 w 19:43 - Odpowiedz

  Link jest sprawny, sterown­ik musi dzi­ałać, bo sam nagry­wałem płytę z nim.

  • Paweł 15/09/2011 w 19:04 - Odpowiedz

   PROSZĘ o uak­tu­al­nie­nie sterown­ików bo nie moge pobrać.
   Są usuni­ete przez admi­na ( tak pisze).
   Pomusz­cie mam ten mod­el i win XP ale sterown­ików brak.

 18. artur 05/03/2015 w 22:51 - Odpowiedz

  wita­j­cie. Jeśli ktoś jeszcze potrze­bu­je te sterown­i­ki to proszę pisać — postaram się zro­bić reu­pload o ile zna­jdę płytę z tymi sterown­ika­mi

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.