Graj bez ograniczeń — Hamachi

Pro­gram Hamachi został stwor­zony dla wszys­t­kich osób, które chcą grać z inny­mi osoba­mi przez sieć LAN, ale mają ten dostęp zablokowany np poprzez admin­is­tra­to­ra inter­ne­tu, czy sieci osied­lowej. Dzię­ki tej aplikacji stworzymy wirtu­al­ną sieć, do której będziemy mogli się podłączyć, zostanie nam także przyp­isany unika­towy numer IP wyko­rzysty­wany przez nas w grach.

1.) Pobier­amy pro­gram Z TEJ STRONY. Po pobra­niu instalu­je­my, a następ­nie uruchami­amy. Widz­imy główne okno pro­gra­mu. Najpierw musimy go skon­fig­urować. Klikamy w tym celu na przy­cisk włączni­ka:

2.)Ter­az poda­je­my swój nick:

3.) Kon­fig­u­rac­ja zakońc­zona. Pora na stworze­nie włas­nej sieci. Klikamy na opcję tą, która jest zaz­nac­zona na poniższym scree­nie:

4.) Wypeł­ni­amy dane tak jak na poniższym scree­nie:

5.) Sieć utwor­zona. Jej nazwa (jak i również przy­dzielony nam adres IP) pojawi się w głównym oknie pro­gra­mu:

6.) Sieć utwor­zona. Ter­az, gdy ktoś zechce z nami zagrać, musi do nas dołączyć. Dokona tego, wybier­a­jąc z głównego okna pro­gra­mu opcję Dołącz do ist­niejącej sieci. Wcześniej musimy udostęp­nić zna­jomemu swo­je dane tj nazwę sieci, adres IP i hasło.

PODSUMOWANIE

Domowa sieć to dobre rozwiązanie dla wszys­t­kich, którzy mają zablokowaną sieć przed admin­is­tra­to­ra. Hamachi jest bez­pieczną aplikacją, więc nie musimy się niczego obaw­iać.

By |2016-11-26T10:07:43+00:00Sierpień 20th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. Robert12321 29/09/2010 w 19:23 - Odpowiedz

  A czy potrzeb­ny jest do tego inter­net? Ponieważ gdy podłączam sieć LAN mam odłąc­zony inter­net (1 wejś­cie sieciowe eth­er­net)

 2. artus2007 29/09/2010 w 21:33 - Odpowiedz

  Jest potrzeb­ny aczkol­wiek nie próbowałem łączyć się przez LAN pro­gramem bez inter­ne­tu. Musi­ałbyś sprawdz­ić

 3. Robert12321 30/09/2010 w 15:41 - Odpowiedz

  Hmmm… Jestem podłąc­zony z kumplem w LAN poprzez kabel krosowany i wymi­ana plików ład­nie działa,lecz nie da się grać… Po pros­tu ktoś z nas zakła­da ser­va przez sieć LAN w jakieśgierce i dru­ga oso­ba nie widzi tego…A o Hasze­mi słysza­łem lecz potrzeb­ny jest net a ja nieste­ty nie moge mieć jed­nocześnie neta i LAN

 4. artus2007 30/09/2010 w 21:18 - Odpowiedz

  Z tego co wiem (bo sam tak grałem) do gra­nia poprzez LAN Hamachi nie jest wyma­gany ani żaden inny pro­gram. Jest to zależne od gry w jaką gra­cie. Niek­tóre gry umożli­wia­ją postaw­ie­nie ser­w­era poprzez LAN i wszyscy z sieci widzą go, jeśli podasz im swój adres IP. I ter­az ważne — adres IP musi być stały, aby był widziany, czyli np na neostradzie ser­w­era nie postaw­icie.

 5. Robert12321 30/09/2010 w 21:20 - Odpowiedz

  IP mamy stałe…Ale gier mnóst­wo przetestowal­iśmy i nic;/

 6. ces 27/12/2013 w 17:17 - Odpowiedz

  Ja mam prob­lem bo jak próbu­je­my grać w jakąkol­wiek grę to do sieci przyłącza się tylko dwie osoby,więcej nie może grać mimo że są akty­wni na hamachi.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.