Wielu z nas może pomyśleć, że GodMode kojarzy się z nieśmiertelnością. Jednak w systemie Windows 7 i Vista funkcja GodMode to folder, w którym zawarte są wszystkie skróty do ustawień systemu. Mamy więc do nich dostęp z jednego miejsca – bez potrzeby szukania w komputerze. GodMode posiada dostęp do normalnych i zaawansowanych funkcji systemu, a także działa na każdej wersji systemu (32bit i 64bit).

1.) Na pulpicie tworzymy nowy folder i nadamy mu następującą nazwę:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2.) Po chwili na ekranie naszego komputera zobaczymy taki folder:

3.) Otwieramy folder, aby sprawdzić jego zawartość. Jak widzimy folder zawiera wszystkie funkcje systemu – od tych podstawowych, aż po te zaawansowane. Z jednego miejsca mamy dostęp do wszystkich narzędzi systemowych:

4.) Jeśli zmiany nie są widoczne od razu to należy ponownie uruchomić komputer.

PODSUMOWANIE

Porada jest przydatna dla osób, które korzystają bardzo często z funkcji systemu Windows, a nie mają czasu na ich żmudne poszukiwanie. Dzięki poradnikowi i zastosowaniu się do porady zawartej w niej wszystkie funkcje systemu dostępne będą w jednym miejscu, co ułatwi orientację w komputerze.