System Windows XP jest problemowym systemem, co do dysków SSD. Jeśli będziemy chcieli go sformatować i zainstalować na nim ten system, możemy natrafić na kilka przeszkód. Problem w tkwi w tym, że starsze systemy (od Windows XP w dół) nie potrafią poprawnie sformatować takich dysków. Z tego artykułu dowiesz się, jak taki dysk sformatować przy pomocy programu GParted i zainstalować na nim bez problemu system.

1.) Na początek musimy pobrać program Gparted. Po pobraniu wypalamy jako obraz ISO. Musi być to obraz bootowalny, dlatego zalecam do wypalenia programu Alcohol 120%.

2.) Uruchamiamy ponownie komputer i przechodzimy do biosu. Tam ustawiamy sekwencję bootowania na CD/DVD. Wkładamy płytę z programem do napędu i uruchamiamy z niej komputer.

3.) Ukaże się startowe okno programu, w którym musimy nacisnąć Enter – rozpocznie się ładowanie danych:

4.) Po kilku sekundach program może zadać nam kilka pytań typu Which language do you prefer? Na wszystkie pytania odpowiadamy wciskając tylko Enter i nic więcej. Po chwili GParted przejdzie do głównego okna.

5.) W prawym górnym rogu programu zobaczymy listę naszych dysków. Wybieramy nasz dysk SSD. Jeśli istnieją wątpliwości co do wyboru właściwego dysku zawsze można odpiąć pozostałe, aby nie sprawiały problemu. W moim przypadku dysponuję dyskiem o pojemności ok 30 GB – teraz należy założyć na nim partycję. W tym celu z menu Device wybieramy Create Partition Table , a komunikat, który ujrzymy potwierdzamy poprzez przycisk Apply:

6.) Możemy zacząć zakładać pierwszą partycję na dysku. W tym celu na pustym miejscu, który obrazuje dysk twardy klikamy PPM i wybieramy pozycję New. Sprawdzamy też dokładnie, czy w polu Free space preceding (MiB) wpisana jest wartość 1. W polu poniżej podajemy rozmiar tworzonej partycji w MB, a ostatnia pozycja zostanie automatycznie wypełniona:

7.) Przyszedł czas na wybór partycji i systemu plików. Dla XP najlepiej będzie wybrać Primary Partition (partycja podstawowa) i system plików NTFS:

8.) Na koniec należy się upewnić, czy na liście z partycjami na pierwszym miejscu znajduje wcześniej ustawione puste miejsce. Jego system plików to unallocated o rozmiarze 1.00 MiB:

9.) Sprawdzamy, czy wszystko ustawiliśmy poprawnie. Jeśli tak, potwierdzamy zmiany poprzez kliknięcia Apply. Komunikat Apply operations to device również potwierdzamy klikając na Apply.

10.) Teraz klikamy na Close, a następnie na przycisk Exit – zaznaczając opcję Shut down zakończymy działanie programu. Teraz możemy zainstalować XP bez najmniejszych problemów, że coś się nie powiedzie.