Folder instalacyjny inny niż domyślny

dysk-cCzęs­to się zdarza, że nie chce­my aby instalowane pro­gramy były zapisane na dysku sys­te­mowym, którym zazwyczaj jest “C”. Jeżeli jest on przepełniony dany­mi to praw­dopodob­nie nie dogramy już nic więk­szego. Zazwyczaj wiąże się to ze wskazaniem innego dysku podaczas pro­ce­su insta­lacji jakiegoś opro­gramowa­nia. Ale jest rozwiązanie, które za nas będzie to robić, czyli zami­ast domyśl­nej ścież­ki C:\Program Files\… może­my uzyskać np D:\Program Files\. Wiąże się to ze zmi­aną wartoś­ci w rejestrze sys­te­mu win­dows. Najpierw uru­chom edy­tor rejestru (start>uruchom>regedit).

[tip]okienko “uru­chom” możesz także włączyć skrótem klaw­is­zowym znaczek win­dowsa + r[/tip]

regedit

HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

domyslny1

Klikamy na zaz­nac­zony ele­ment na scree­nie i pojaw­ia się okienko do edy­towa­nia ciągu wartoś­ci , zami­ast “C” wpisze­my literę innego dysku, na którym chce­my domyśl­nie instalować pro­gramy np “D”. Po mody­fikacji zrób restart kom­put­era i to wszys­tko.

domyslny2

[help]Cały zabieg doty­czy sys­temów 32-bitowych. Dzi­ała napewno na xp i vista.[/help]
By |2016-11-26T10:07:59+00:00Kwiecień 25th, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.