Flat Logo

Dar­mowy szablon. Do pobra­nia i dowol­nej edy­cji. Moż­na wyko­rzys­tać na swoim kanale youtube i nie tylko. Całość w After Effects CS6. Ist­nieje możli­wość wstaw­ienia swo­jego obrazu lub zdję­cia w miejsce tła. Porad­nik video dodany do pacz­ki.

Pobierz

Pro­ject Featu­res:
– Video tuto­rial inc­lu­ded
– No plug-ins
– After Effects CS6 pro­ject
– Easy to custo­mize
– Con­trol­ler lay­er inc­lu­ded
– Dura­tion – 00:07
– Fra­mes per sec­ond 25
– Music track are not inc­lu­ded, i’ve used Abstract Logo $7

By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 9th, 2015|Categories: Pobierz|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.