W poprzednich artykułach opisywaliśmy, jak skonfigurować program JoyToKey, aby przy jego pomocy korzystać z komputera wykorzystując pada. W dzisiejszym artykule skupimy się na troszeczkę podobnym zagadnieniu – mowa tutaj o konfiguracji pada w taki sposób, aby był przez gry rozpoznawany jako pad od konsoli Xbox 360. O co tutaj chodzi ? – większość nowych gier wymaga podłączenia joypada Xbox 360, aby nie używać do grania klawiatury i myszy. W ten sposób sterowanie zmienia się w grze. Oba programy mają podobną zasadę działania, lecz ten opisywany w tym artykule działa tylko i wyłącznie w grach, natomiast JoyToKey obsługuje cały komputer.

1. Program, który wykorzystamy nazywa się Xbox360 CE (Controller Emulator). Pobierzemy go z darmowego serwera http://hostuje.net/file.php?id=cba814f3a73fef034012f743424b7a98

2. Pobrany plik po prostu uruchamiamy – wcześniej podłączamy pada do komputera. W przeciwnym wypadku okno konfiguracji będzie niedostępne. Gdy podłączymy urządzenie zobaczymy dwa komunikaty informujące, że pliki odpowiedzialne za sterowanie i konfiguracje nie są jeszcze stworzone. Oczywiście tworzymy je klikając w oknach na Yes :

x360-info

3. Kolejne okno informuje o tym, że ustawienia możemy pobrać automatycznie z Internetu. Oczywiście możemy to zrobić, jeśli chcemy ale odradzam. Najlepiej ręcznie skonfigurować sterowanie. Tak wygląda okno zachęcające do automatycznej konfiguracji:

usb-joystick

4. Widzimy teraz okienko przedstawiające pada i przyciski oraz osie do skonfigurowania. Wybraliśmy konfigurację ręczną, więc wszystkie pola są puste:

 tocaedit

5. Przykładowe rozmieszczenie przycisków na padzie zaznaczyłem na screenie poniżej. Oczywiście w każdym urządzeniu może to wyglądać odrobinę inaczej:

tocaedit1

6. Z reguły joypady posiadają 12 przycisków funkcyjnych. Trudno na pamięć rozpoznać, który Button przypisany jest do danej funkcji (np. lewy Tigger to u mnie klawisz 7). Aby dowiedzieć się, któremu przyciskowi odpowiada dany numer przechodzimy do:

Panel Sterowania à Urządzenia i drukarki i odnajdujemy urządzenie. Klikamy na ikonę prawym przyciskiem myszki i wybieramy:

urzadzenia

Następnie wybieramy Właściwości:

kontroler-gier7. Mając otwarte okno z właściwościami kontrolera wciskamy dowolny przycisk i sprawdzamy, który numer się podświetli – są to numery każdego klawisza. W ten sposób będziemy wiedzieć, jaki klawisz ma swój numer i dzięki temu bez problemu skonfigurujemy sterowanie. Okienko z właściwościami warto mieć otwarte na czas konfiguracji sterowania:

 usb-joystick-info

8.  Jeśli chodzi o konfigurację Analogów (tzw. Grzybków) niestety skazani jesteśmy ustawiać je na oślep. W każdym kontrolerze wygląda to inaczej. Tak wygląda przykładowe sterowanie dla gry Terminator Salvation:

 analog

 

***ISTOTNA UWAGA***

Konfigurując oś X (Stick Axis X) wybieramy zawsze

 axis

 

Natomiast gdy konfigurujemy oś Y (Stick Axis Y) wybieramy zawsze odwrócenie (Inverted):

axis1

Jeśli w osi Y nie wybierzemy funkcji odwrócenia tylko tak, jak w przypadku osi X to ruch analogiem będzie odwrotny. Wybór Axis i IAxis zależy od kontrolera. Więc wybór zakresu Axis1…Axis8 oraz IAxis1…IAxis8 należy wybrać metodą prób i błędów. Czerwonymi okręgami zaznaczyłem wszystkie możliwe do wyboru opcje Axis. Np. u mnie może być o Axis1 i IAxis 2 a u was zupełnie inaczej.

9. Jeśli wszystkie klawisze mamy już poprawnie skonfigurowane klikamy na Save i zapisujemy zmiany. Program utworzy dwa pliki w katalogu, w którym został wypakowany:

x360ce

10. Pliki, które zaznaczyłem (utworzone przez nasz program) kopiujemy do katalogu z grą , w którą chcemy grać. Pliki muszą znaleźć się w głównym folderze tam, gdzie plik wykonywalny .exe danej gry. W moim przypadku wygląda to tak:

x360ce2

11. Uruchamiamy grę. Usłyszymy charakterystyczne „piknięcie” – dźwięk systemowy. Oznacza to, że gra została poprawnie wykryta i nasz kontroler zostanie poprawnie wykryty. Wystarczy teraz w opcjach sterowania danej gry wybrać pada, ustawić sterowanie i cieszyć się grą 😉