DoubleKiller — usuwanie duplikatów plików

Bard­zo częs­to na naszym dysku instalu­je­my wiele pro­gramów, ściągamy muzykę, dane czy gro­madz­imy zdję­cia. Po cza­sie może się okazać, że więk­szość z nich może się pow­tarzać. Objaw­ia się to szczegól­nie tym, że posi­adamy duży dysk twardy i nie jesteśmy w stanie zapamię­tać, co już instalowal­iśmy, kopi­owal­iśmy czy ścią­gal­iśmy. Z pomocą przy­chodzi nam wtedy mały, ale bard­zo zręczny pro­gramik o nazwie Dou­bleKiller, którego zadaniem jest wyszukanie i usunię­cie dup­likatów plików z naszego kom­put­era.

[note]Dla niewiedzą­cych, co to jest dup­likat przy­pom­i­nam, że dup­likat jest to plik, który pow­tarza się na naszym dysku/partycji więcej niż jeden raz[/note]

1.)Pro­gram jest bard­zo prosty w obsłudze i co najważniejsze — jest bez­pieczny i nie trze­ba go instalować. Zna­jdziemy go TUTAJ .

2.)Po pobra­niu przyszła pora na uru­chomie­nie narzędzia. Tak wyglą­da główne okno pro­gra­mu:

3.)Pora na wykrycie dup­likatów. W pier­wszej kole­jnoś­ci klikamy na zakład­kę Options (na scree­nie oznac­zone cyfrą 1), następ­nie klikamy na znak pluskia (+) (na scree­nie cyfra 2):

4.)Naszym oczom ukaże się okienko wyboru folderu/dysku/partycji, na którym chce­my dokon­ać skanowa­nia. Wybier­amy więc intere­su­ją­cy nasz fold­er bądź dysk/partycję i klikamy na OK (w moim przy­pad­ku jest do par­ty­c­ja C):

5.)Następ­nie klikamy na Run, aby rozpocząć skanowanie w poszuki­wa­niu dup­likatów:

6.)Jak widać na poniższym scree­nie pro­gram od razu prze­chodzi do dzi­ała­nia:

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bard­zo przy­danym narzędziem w walce z dup­likata­mi, które zaśmieca­ją nasz sys­tem. Od ter­az nie musimy się martwić, że będziemy mieli zajęte miejsce na dysku przez niepotrzeb­ne pli­ki.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 15th, 2010|Categories: News, software|Tags: |4 komentarze

4 komentarze

 1. Janek 16/12/2011 w 11:08 - Odpowiedz

  Czy ten pro­gram sam usuwa duplikaty?Wolał bym sam zde­cy­dować które dup­likaty usunąć.Czy jest taka opc­ja w tym pro­gramie.

 2. Artus2007 18/12/2011 w 15:40 - Odpowiedz

  Jeśli pro­gram wyszu­ka dup­likaty spróbuj zaz­naczyć te, które mają zostać usunięte, a następ­nie usuń je.

 3. Janek 25/12/2011 w 15:19 - Odpowiedz

  Jak pro­gram wykry­je dup­likaty to który usunąć?.Ten o nazwie Gen­er­al czy Os Themes.

 4. Andrzej 23/08/2012 w 00:34 - Odpowiedz

  Jak pro­gram wyszu­ka dup­likaty to które usunąc:check the first dupes czy last dupes.Chce żeby pro­gram sam zade­cy­dował co usunąć w miarę bezpiecznie.Może jest jak­iś łatwiejszy pro­gram bardziej automaty­czny bo nie jestem jeszcze obez­nany co zaz­naczyć do usuniecia.Może jest w internecie jakaś dokład­na instrukc­ja obsłu­gi?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.