Czy każdy błąd lub problem systemu windows musi kończyć się jego formatowaniem? Niektóre z pośród nich można łatwo naprawić samemu bez żadnego specjalnego szkolenia. W poradniku poniżej jest podana jedno z rozwiązań błędu Windows XP. Tylko będzie potrzebna płyta z systemem.

Podczas uruchamiania komputera z Windows XP na monitorze wyświetla się jedynie komunikat Brak pliku NTLDR. Jedyne, co mogę zrobić, to wcisnąć alt+ctrl+delete, żeby zrestartować pecet. Po ponownym uruchomieniu wyświetla się ta sama informacja.

Plik NTLDR to menedżer rozruchu. Jego brak raportowany jest w wypadku, gdy za bardzo zwiększymy taktowanie procesora, awarii dysku lub przypadkowe skasowanie. Plik możemy przywrócić z płyty instalacyjnej systemu.

Jeżeli przyspieszaliśmy działanie komputera poprzez zwiększenie prędkości procesora, to musimy wykonać odwrotne kroki i przywrócić standardową wydajność. Gdy zaś obawiamy się możliwej awarii dysku twardego, wykonujemy polecenia opisane w następnym poradniku. Aby przywrócić plik NTLDR, wykonujemy poniższe kroki.

  1. Do napędu CD/DVD wkładamy płytę instalacyjną systemu Windows XP. Wykonujemy  rozruch z płyty.
  2. Przez kilkadziesiąt sekund do nawet 2-3 minut  wczytuje się instalator systemu. Po wczytaniu, gdy zobaczymy niebieski ekran z informacji,  1w jego oknie wciskamy klawisz R, aktywując Konsolę odzys   kiwania systemu. Potem logujemy się do instalacji Windows –wciskamy 1 i enter, a potem podajemy hasło administratora (domyślnie jest ono nieustawione, więc nie wpisujemy nic) i wciskamy
  3. Teraz musimy ustalić, jaką literę komputer przypisał do napędu CD/DVD. Wpisując więc „2  ”, gdzie x: to kolejne litery alfabetu, zaczynając od D. Operację powtarzamy tak długo, aż po wykonaniu komendy wyświetlone zostanie lista katalogów zawierająca folder „i386”. Zapamiętujemy tę literę.
  4. Wpisujemy polecenie „ 3”, gdzie x: to ustawiona w poprzednim, punkcie litera napędu CD/DVD. Wciskamy ENTER.  Następnie wpisujemy komendę „ 4, zamiast x: ponownie wpisując literę przypisaną do napędu CD/DVD. Jeżeli pojawi  się pytanie, czy zastąpić plik, wciskamy T i ENTER.
  5. Restartujemy komputer. Wpisujemy polecenie  5  i wciskamy ENTER . Gdy komputer zacznie się ponownie uruchamiać, wyjmujemy płytę  z napędu.