AVADA wordpress — spolszczenie

Po zakupie motywu AVADA w paczce plików otrzymasz także pliki językowe. Nie trzeba więc tłumaczyć szablonu na własny język. Jak użyć gotowych plików językowych .mo ?

Paczka po rozpakowaniu

1. Zaloguj się na serwer.

Użyj filezil­la lub Total Com­man­der i zaloguj się na ser­w­er aby wrzu­cić pli­ki językowe. Ścież­ka będzie następu­ją­ca:
two­jadom­e­na/wp-con­tent/themes/Avada/lan­guages

2. Wrzuć pliki językowe.

Skopi­uj 2 pli­ki z pacz­ki, którą roz­pakowałeś z następu­jącej lokaliza­cji na kom­put­erze:

twój dysk… AVADA 3.7\Avada_Full_Package\Languages

Avada Spolszczenie

Plik .po możesz edy­tować pro­gramem Poed­it gdy chci­ałbyś wprowadz­ić własne tłu­macze­nie. Dzię­ki temu pro­gramowi wyek­sportu­jesz plik .mo opowiedziany za praw­idłowe dzi­ałanie tłu­maczenia na stron­ie. Lecz nie musisz nic edy­tować, gdyż spol­szcze­nie jest już przy­go­towane przez twór­ców.

Na ser­w­erze w fold­erze lan­guages szablonu są tylko dwa pli­ki:

filezilla avadaZostaw je. Przekopi­uj pol­skie pli­ki do tego kat­a­logu na ser­w­erze. Word­Press wykry­je automaty­cznie spol­szcze­nie.

Tak powinien wyglą­dać ter­az Twój kat­a­log lan­guages na ser­w­erze.
av8spolszczenie_avada

To wszys­tko, tłu­macze­nie już dzi­ała :)
Więcej na stron­ie theme-fusion.

Pamię­taj jeszcze o przetłu­macze­niu plug­i­na fusion core. W paczce będą dla niego pli­ki przy­go­towane więc tylko dołącz je folderu fusion core na ser­w­erze.

By |2016-11-26T10:07:23+00:00Styczeń 15th, 2015|Categories: AVADA, News|Tags: , , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. Michał 02/09/2015 w 13:39 - Odpowiedz

  Dzię­ki za pomoc! Wszys­tko dzi­ała jak należy:)

  • slasho 03/09/2015 w 12:04 - Odpowiedz

   Ciesze się! :)

 2. kamil 05/12/2015 w 16:12 - Odpowiedz

  Witam mam pytanie. Zro­biłem tak jak pisałeś, pli­ki z spol­szcze­niem wkleiłem i wszys­tko niby ok ava­da jest spol­szc­zona ale za to Word­Press jest ter­az w połow­ię pol­s­ki i ang­iel­s­ki. Np wyświ­et­la mi ang­iel­skie dni i miesiące, polowa menu tez jest po ang­iel­sku. Masz jak­iś pomysł jak ten prob­lem rozwiązać?

  • Dariusz 07/12/2015 w 15:44 - Odpowiedz

   Domyślam się, że nie przetłu­maczyłeś wty­cz­ki fusion core. Możesz się upewnić czy to zostało zro­bione? Ta wty­cz­ka jest dostar­czana wraz z paczką ava­da. Trze­ba odszukać w niej pli­ki spol­szczenia i wrzu­cić na ser­w­er. Wcześniejsze usuwasz.

   Czyli te dwa pli­ki trze­ba wrzu­cić na ser­w­er.
   wp-con­tent/­plu­g­in­s/­fu­sion-core/lan­guages

   fusion-core-pl_PL.mo
   fusion-core-pl_PL.po

 3. Krzysztof 22/12/2015 w 18:03 - Odpowiedz

  Dzię­ki za instrukcję. Chci­ałbym dodać, że po aktu­al­iza­c­jach Avady tzw. Social Shar­ing Box Tagline czyli Share This Sto­ry. Choice Your Plat­form tłu­maczy się bez­pored­nio w ustaw­ieni­ach Szablonu czyli Opc­je szablonu, zakład­ka Social Shar­ing Box i Social Shar­ing Box Tagline.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.