ASUS x52sa drivers windows xp

Po długim i wycz­er­pu­ją­cym wyszuki­wa­niu w necie udało mi się skom­ple­tować sterown­i­ki pod ten mod­el do sys­te­mu XP. Co praw­da są nie­ofic­jalne, ale wiele źródeł poda­je, że są poprawne. Zresztą ten kto chce zain­stalować poprawnie sys­tem XP nie ma wyjś­cia… gdyż na stron­ie pro­du­cen­ta po pros­tu brak sterown­ików. Z tego co wyczy­tałem pro­du­cent miał dodać dri­very do tego sys­te­mu no ale ile moż­na czekać… Na stron­ie asusa nie pier­wszy raz spo­tykam się z brakiem aktu­al­iza­cji, szko­da bo zakupu­jąc ten właśnie mod­el mamy być skazani na Viste?

 

File: intel chipset dri­ver
Down­load­Link: http://uploading.com/files/5F22RVGK/infinst_autol.zip.html
File-Size: 1.99  MB
———————————————————————————————-

File: dis­play-20071207143025
Down­load­Link: http://uploading.com/files/AZR5P5Z2/display-20071207143025.part1.rar.html
File-Size: 80  MB
Down­load­Link:  http://uploading.com/files/R6G7WSFC/display-20071207143025.part2.rar.html
File-Size: 80  MB
Down­load­Link: http://uploading.com/files/Y7DAWZIO/display-20071207143025.part3.rar.html
File-Size: 2.18  MB
———————————————————————————————-

File: ATK_Hotkey_Vista_070621
Down­load­Link: http://uploading.com/files/IHDONVKF/ATK_Hotkey_Vista_070621.zip.html
File-Size: 4.62 MB
———————————————————————————————-

File: ATKDrv_XP
Down­load­Link: http://uploading.com/files/7S48ON1X/ATKDrv_XP.rar.html
File-Size: 1.40 MB
———————————————————————————————-

File: ATKMedia_XP_ASUS
Down­load­Link: http://uploading.com/files/XD39ANES/ATKMedia_XP_ASUS.zip.html
File-Size: 1.01 MB
———————————————————————————————-

File: ATKOSD2_XP
Down­load­Link: http://uploading.com/files/YAQVIAMA/ATKOSD2_XP.zip.html
File-Size: 8.24 MB
———————————————————————————————-

File: AGFNEX_XP_080606
Down­load­Link: http://uploading.com/files/LMKVQXHV/AGFNEX_XP_080606.zip.html
File-Size: 2.04 MB
———————————————————————————————-

File: Microsoft UAA Bus Dri­ver for High Def­i­n­i­tion Audio
Down­load­Link: http://uploading.com/files/E5F690HI/sp32646.exe.html
File-Size: 35.5 MB
———————————————————————————————-

File: Real­tek audio — sound dri­ver
Down­load­Link: http://uploading.com/files/XNOTK5LV/realtek_wdm_r216_ses_surucusu.zip.html
File-Size: 28.4 MB
———————————————————————————————-

File: Attansic_L1_G_Ethernet_XP32_64
Down­load­Link: http://uploading.com/files/UJ61ID3I/Attansic_L1_G_Ethernet_XP32_64.rar.html
File-Size: 4.14 MB
———————————————————————————————-

File: motorola_modem_driver_sm56_6.12.07_dfv
Down­load­Link: http://uploading.com/files/ZYYQ2UZR/motorola_modem_driver_sm56_6.12.07_dfv.zip.html
File-Size: 4.9 MB

or/lub

File: sp38327.exe
Down­load­Link: http://uploading.com/files/GV3YY9QA/sp38327.exe.html
File-Size: 2.7 MB
———————————————————————————————-

File: Ricoh card read­er dri­ver
Down­load­Link: http://uploading.com/files/79EHYEDO/R166188.EXE.html
File-Size: 2.7 MB
———————————————————————————————-

File: Synaptics_Driver_v10_1_8_XP32
Down­load­Link: http://uploading.com/files/WAD343QX/Synaptics_Driver_v10_1_8_XP32.exe.html
File-Size: 6.15 MB
———————————————————————————————-

File: Asus x52sa wire­less driver.zip
Down­load­Link: http://uploading.com/files/FJSQ61JW/Asus x52sa wire­less driver.zip.html
File-Size: 7.0 MB
———————————————————————————————-

File: Bluetooth_XP_VT_071015
Down­load­Link: http://uploading.com/files/ETTK5I15/Bluetooth_XP_VT_071015.zip.html
File-Size: 27.7 MB
———————————————————————————————-

File: Asus x52sa web­cam dri­ver
Down­load­Link: http://uploading.com/files/YWGNVLL3/sp34746.exe.html
File-Size: 8.02 MB
———————————————————————————————-

File: Jmi­cron dri­ver
Down­load­Link: http://uploading.com/files/FURNFCVO/jmb36x_windrv_whql_r1.17.45whql.zip.html
File-Size: 3.80MB

By |2014-10-23T19:39:33+00:00Maj 8th, 2009|Categories: hardware, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. asus x52sa - sterowniki do xp - Forum laptopy.info.pl 26/10/2009 w 21:19 - Odpowiedz

    […] […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.