Popularne skróty internetowe tzn Akronimy są powszechnie używane i stosowane w komputerowym świecie np w komunikatorach, czatach czy forach. Na pewno przyda Ci się ich znajomość, aby móc w prosty sposób porozumiewać się z innymi internautami. Pokaż innym, że znasz internetowe skróty 😉 może i nawet ich tym zaskoczysz;) skróty oczywiście pochodzą z języka angielskiego.

WYBRANE SKRÓTY INTERNETOWE

Poniższa tabelka przedstawia wybrane przeze mnie skróty internetowe (Akronimy):

ADN – Any Day Now – Lada dzień

AFAIC – As Far As I Can – Tak dalece, jak mogę

AFAICT – As Fair As I Can Tell – O ilę mogę powiedzieć

AFAIK – As Far AS I Know – Z tego, co się orientuję

AFK – Away From Keyboard – Z dala od klawiatury

AIUA – As I Understand It – Na ile to rozumiem

BBL – Be Back Later – Wracam później

BTW – By The Way – A propos, a tak swoją drogą

CYA, CU – See you (later) – Do zobaczenia (później)

EOT – End Of Thread. End Of topic – Koniec tematu/dyskusji

FAQ – Frequently Asked Questions – Często zadawane pytania

FITB – Fill In The Blanks – Wypełnij puste miejsca

FUT – Follow Up To – Przekierowanie

G – Grin – Usmiech

GMTA – Great Minds Think Alike – Wielkie umysły myślą podobnie

IAC – In Any Case – W każdym przypadku

IAE – In Any Event – W każdym wypadku

IC – I See – Aha

IMHO – In My Humble Opinion – Moim skromnym zdaniem

IIRC – If I Remember Correctly – O ile dobrze pamiętam

J/K – Just Kidding – To tylko żart

K (KB) – Kiss (Back) – Pocałunek (wzajemnie)

KF – Kill File – Czarna lista

KOTC – Kiss On The cheek – Cmok w policzek

LMAO – Laughing My Arse Off – Wariować ze śmiechu

LOL – Lots Of Laughter – Wiele śmiechu, obśmiać się

MMF – Make Money Fast – Szybki zarobek

MOF – Male Or Female – Facet czy kobieta

MYOB – Mind Your Own Business – Pilnuj swoich spraw

OIC – Oh, I See – Ach, rozumiem

OOTQ – Out Of the Question – Nie ma mowy

OT – Off Topic – Nie na temat

P? – Beg your Pardon? – Słucham?

PITA – Pain In The Ass – Uciążliwe

ROFL, ROF – Rolling On The Foloor – Tarzać się po podłodze ze śmiechu

RSN – Real Soon Now – Teraz już naprawdę szybko

SNAFU – Situation Normal – Sytuacja normalna

SPAM – Stupid Person’s Advertisement – Głupie/niepotrzebne ogłoszenie

SUP – What’s UP? – Jak leci?

TIA – Thanks In Advance – Z góry dzięki

WB – Welcome Back – Witamy znowu

WTH – What The Hell – Co się dzieje ?

WTF – What The Fuck? – Co do h*** ?

PODSUMOWANIE

Akronimy przydadzą się wszystkim zapalonym internautom, a także osobą, które chcą skrócić swoje wypowiedzi. Po to zostały właśnie wymyślone 😉