Co to tak w ogóle jest pamięć wirtualna? Pozwolę sobie tutaj zacytować fragment z Wikipedii: „Pamięć wirtualna – mechanizm komputerowy zapewniający procesowi wrażenie pracy w jednym dużym, ciągłym obszarze pamięci operacyjnej podczas gdy fizycznie może być ona pofragmentowana, nieciągła i częściowo przechowywana na urządzeniach pamięci masowej. Systemy korzystające z tej techniki ułatwiają tworzenie rozbudowanych aplikacji oraz poprawiają wykorzystanie fizycznej pamięci RAM”. Jest to więc potocznie mówiąc rozszerzenie pamięci RAM. Z artykułu dowiesz się zatem, jak tego rozszerzenia dokonać.

Artykuł oparty został na systemie Windows XP, jednak sztuczka wygląda podobnie w nowszych systemach. Tak więc kolejno:

WINDOWS XP

1.) Przechodzimy do Mojego komputera, klikamy na dowolne puste miejsce PPM i wybieramy Właściwości. Przed nami standardowe okienko z właściwościami systemu – przechodzimy do zakładki Zaawansowane:

2.) Odszukujemy pozycję Wydajność i klikamy na Ustawienia w jej obrębie:

3.) W oknie Opcje wydajności przechodzimy do zakładki Zaawansowane iklikamy na przycisk Zmień:

4.) Teraz wybieramy dysk/partycję, na którym/której umieszczony jest plik stronnictwa. Domyślnie jest to dysk C, na którym zainstalowany jest system. Jeśli mamy system na innym dysku, to go zaznaczamy. W moim przypadku jest to C:

5.) Zaznaczamy pozycję Rozmiar niestandardowy. W polach: Rozmiar początkowy i Rozmiar maksymalny podajemy wybrane przez nas wartości (w MB). Zauważmy, że nie należy podawać wartości zero lub ujemnej!

6.) Zatwierdzamy zmiany i uruchamiamy ponownie komputer.

WINDOWS VISTA

Przechodzimy do menu START, następnie do Panelu sterowania–>System i konserwacja–>System–>Zaawansowane ustawiania systemu.

Dalej postępujemy tak samo, jak w przypadku Windows XP (punkt 2).

WINDOWS 7

Przechodzimy kolejno do: menu START–>Panel Sterowania–>System i zabezpieczenia–>System–>Zaawansowane ustawienia systemu.

Dalej postępujemy tak samo, jak w przypadku Windows XP (punkt 2) i Windows Vista.

PODSUMOWANIE

Zwiększanie pamięci wirtualnej okazuje się przydatne wtedy, gdy mamy za mało rzeczywistej pamięci RAM w użyciu. Przedstawione  porady nie są zbyt skomplikowane, lecz użytkownik musi pamiętać, że każdą modyfikację w systemie wykonuje na własną odpowiedzialność!