Większość z nas nie wie lub zastanawia się nad obecnością niektórych usług systemowych w Windows XP. Nie wiemy, czy usługę można wyłączyć, czy może ona pozostać włączona. Z artykułu dowiesz się, które usługi systemowe możesz bez obaw wyłączyć, aby nie narazić komputera na utratę stabilności, a także przeczytasz o tych, których wyłączać nie powinieneś. Całość uporządkowana jest w formie przejrzystej tabeli.

Aktualizacje automatyczne – jeśli usługa ta zostanie wyłączona, nie będzie możliwości pobierania aktualizacji automatycznych przez system Windows. Usługa powinna być włączona, choć zależy to od naszych upodobań.

Ati HotKey Poller – usługa dotycząca sterowników od kart graficznych ATI Radeon. Jest ona dodawana do systemu podczas instalowania tychże sterowników. Ogólnie jej zadaniem jest sterowanie skrótami klawiszowymi, a więc usułgę można wyłączyć (chyba, że korzystamy ze skrótów klawiszowych ATI, wtedy pozostawiamy włączoną).

Bufor wydruku – usługa odpowiadająca za drukowanie. Nie należy jej wyłączać, ponieważ drukowanie będzie niemożliwe.

Centrum zabezpieczeń – jest to nic innego, jak czerwony dymek wyświetlany w zasobniku systemowym, który informuje np o wyłączonych aktualizacjach automatycznych. Usługę można wyłączyć.

Dziennik zdarzeń – usługa informująca m.in o podglądzie zdarzeń. Nie da się jej wyłączyć.

Harmonogram zadań – Zawiera listę i harmonogram ustawianych przez nas zadań, jak i zadań różnych programów. Dla bezpieczeństwa zalecane jest zostawienie tej usługi włączonej.

Klient DHCP – dzięki tej usłudze skonfigurujemy sieć, gdy podłączymy komputer do internetu.

Klient DNS – usługa ważna podczas korzystania z internetu.

Klient śledzenia łączy rozproszonych – odpowiedzialna za połączenia między pilikami.

Kompozycje – usługa odpowiedzialna za wyświetlanie kompozycji w systemie. Należy ustawić według własnych potrzeb.

Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej – usługa odpowiedzialna za kartę sieciową bezprzewodową. Jeśli użytkownik posiada kartę powinien usługę włączyć.

Logowanie pomocnicze – usługa odpowiada za uruchamianie aplikacji przez innych użytkowników, niż są zalogowani obecnie.

Magazyn chroniony – usługa dotycząca ochrony kluczy, certyfikatów itp. Nie należy jej wyłączać!

Menedżer dysków logicznych – odpowiada za wykrywanie dysków twardych.

Menedżer kont zabezpieczeń – usługa odpowiedzialna za ochronę kont użytkowników.

NVIDIA Display Driver Service – usługa dotycząca ze sterownikami i skrótami kart NVIDIA.

Plug and Play – jedna z najważniejszych usług systemowych, obsługujących standard Plug and Play.

Pomoc i obsługa techniczna – usługa odpowiada za pomoc systemu Windows.

Przeglądarka komputera – ustawiamy tryb ręczny, jeśli komputer jest jednostką samodzielną (nie pracuje w sieci). W innym przypadku zostawiamy tryb automatyczny.

Rejestr zdalny– zdalna obsługa rejestru.

Serwer – odpowiada za udostępnianie plików i innych zasobów w sieci.

Stacja robocza – dzięki tej usłudze możliwe jest podłączenie do komputera dowolnego serwera.

Usługa przywracania systemu – usługa odpowiedzialna za poprawne działanie punktów przywracania systemu.

Usługa raportowania błędów – odpowiada za wysyłanie raportów błędów do Microsoftu.

Usługi kryptograficzne – odpowiada za szyfrowanie danych.

WebClient – odpowiada za tworzenie i modyfikację plików pochodzących z internetu.

Windows Audio – odpowiada za dźwięk. Można wyłączyć wtedy, gdy komputer nie posiada żadnej karty dźwiękowej.

Wykrywanie sprzętu powłoki – odpowiada za autoodtwarzanie płyt i innych dysków.

Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego – jeśli korzystamy z internetu, usługę pozostawiamy w domyślnym stanie.

Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym – przydaje się do celów diagnostyczny, odpowiada za rejestrację zdarzeń systemowych.

Zdalne wywoływanie procedur – podstawowa usługa systemowa, której nie należy wyłączać!

Poniżej krótkie wyjaśnienie przedstawionych powyżej kolorowych oznaczeń:

Kolor CZARNY – usługa ustawiona na tryb Automatyczny – nie powinniśmy zmieniać tego ustawiania.

Kolor NIEBIESKI – usługa ustawiona na tryb Wyłączony – możemy ją bez obaw wyłączyć.

Kolor ZIELONY – usługa ustawiona na tryb Ręczny – usługa taka może być potrzebna, ale nie musi więc ustawiamy ją według własnych potrzeb.

Kolor POMARAŃCZOWY – usługa ustawiona na tryb Według potrzeb – usługę taka ustawiamy również według własnych potrzeb.

JAK ZMIENIĆ TRYB DANEJ USŁUGI

Przechodzimy do Menu START i w pole uruchom wpisujemy polecenie services.msc i naciskamy Enter:

Przed nami okno Usługi wraz z listą usług systemowych. Klikamy dwukrotnie na usługę, której chcemy zmienić tryb:

I wybieramy taki tryb, jaki nam odpowiada lub jaki powinien być ustawiony według przedstawionej tabelki.

PODSUMOWANIE

Zbędne usługi tylko spowalniają system. Z pomocą przedstawionej tabeli sami możemy dokładnie określić, które usuługi są potrzebne, a które nie.