2 258 odsłony

Tworzenie kalkulatora w C++ Builder 6

Porad­nik Video moje­go autor­stwa przed­sta­wia, jak w pro­sty spo­sób napi­sać gra­ficz­ny kal­ku­la­tor w C++ Buil­der 6. Zdo­by­tą wie­dzą chcę podzie­lić się z inny­mi, więc nakrę­ci­łem wła­sny film z efek­ta­mi pra­cy. Pro­gram może­cie pobrać stąd

Pobierz

Pod­czas insta­la­cji wystar­czy użyć tych danych:

Serial Number: 49b2-9z8py-4s7pv
Authorization Key: t2d-zy7

Jest to legal­ny i ogól­no­do­stęp­ny klucz stu­denc­ki. Pozdra­wiam!

By | 2016-11-26T10:07:28+00:00 Lipiec 7th, 2013|Categories: News, Other|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Mateusz 13/01/2017 w 13:53- Odpowiedz

    Witam,
    porad­nik bar­dzo przy­dat­ny :D
    Czy mógł­by Pan zro­bić sche­mat blo­ko­wy to tego pro­gra­mu ? Mam za zada­nie zro­bić sche­mat blo­ko­wy do Pana kal­ku­la­to­ra ale nie mam poję­cia jak ;(

Zostaw komentarz