Dochodzisz do wniosku, że Twój Internet nagle spowolnił? Pliki pobierają się wolniej, a strony wczytują się dłużej? Jeśli problemy od strony usługodawcy mamy wykluczone i wszystko z jego strony przebiega w porządku to warto sprawdzić, czy ktoś niepowołany nie korzysta z naszej sieci. Mając w domu router i sieć bezprzewodową z kiepskim hasłem możemy spostrzec, że ktoś korzysta z naszego Internetu – może to akurat wścibski sąsiad, któremu nie chce się opłacać abonamentu i kradnie nam Internet.

1. W artykule opisuję swój router D-Link DIR 615. W innych routerach operacja powinna wyglądać podobnie, mogą różnić się jedynie okna konfiguracyjne oraz adres IP urządzenia. W moim przypadku adres IP routera to 168.0.1 Wpisuję go w pasku adresu przeglądarki internetowej, by przejść do ustawień konfiguracyjnych:

dlink-login2. Teraz należy zalogować się do panelu konfiguracyjnego routera. Wpisujemy hasło, które ustawiliśmy sobie na samym początku gdy podłączaliśmy router:

dlink-admin

3. Po pomyślnym zalogowaniu musimy sprawdzić, kto tak naprawdę korzysta z naszego Internetu. W moim przypadku przechodzimy do zakładki STATUS:

dlink-status

4. Przechodząc na sam dół wyświetlonej strony zobaczymy, jakie urządzenia łączyły się z naszą siecią, a także zobaczymy tam ich numery IP i adres MAC. Są to komputery i urządzenia działające w naszej sieci LAN. Jeśli zobaczymy na liście urządzenia, które są nam nie znane musimy zainterweniować i zmienić jak najszybciej hasło. Jeśli urządzenia są nam znane możemy być spokojni, aczkolwiek warto zmienić hasło co jakiś czas. W moim przypadku nie ma nic niepokojącego, ponieważ wszystkie wyświetlone na liście urządzenia są mi znane:

dlink-status

5. Aby zmienić hasło do sieci bezprzewodowej musimy przejść do zakładki SETUP, a następnie kliknąć pozycję WIRELESS SETTINGS. Na samym dole strony widoczny jest przycisk o nazwie Manual Wireless Network Setup. Klikamy go by przejść dalej:

dlink-setup6. W otwartym oknie przechodzimy na sam dół strony – tam widzimy pole zatytułowane PRE-SHARED KEY. To tutaj definiujemy hasło do naszej sieci bezprzewodowej. Najlepiej wpisać mocne i bezpieczne hasło. A jeśli mamy problem z jego zapamiętaniem warto spisać je np. na kartce papieru i schować w bezpieczne miejsce tak, aby nikt niepowołany nie miał do niego dostępu:

pre-shared-key7. Po zmianie hasła zamykamy przeglądarkę. Od tej chwili hasło zostało zmienione. Jeśli okaże się, że system rozłączy się z siecią i zażąda podania nowego hasła – to tak też uczyńmy.