Komputer bardzo szybko może ulec zarażeniu programami szpiegowskimi. Nie zawsze wystarczy tutaj skuteczny antywirus, ponieważ szpieg może zaszyć się gdzieś głęboko w systemie lub po prostu zwykły program antywirusowy go nie wykryje. Z tego artykułu dowiesz się, jak zlikwidować szpiegów  systemie za pomocą programu SmitFraudFix.

1.) Program możemy pobrać klikając tutaj KLIK . Jest to wersja 2423. Program wystarczy uruchomić klikając dwukrotnie na pobrany plik. Zaraz po uruchomieniu programu ujrzymy okno z informacją dotyczącą autora programu – aby zamknąć okno wciskamy dowolny klawisz. Zobaczymy główne okienko SmitFraudFix:

2.) Najpierw musimy sprawdzić system pod kątem szpiegowskiego oprogramowania. W tym celu wybieramy pozycję Search wciskając na klawiaturze cyfrę 1 :

3.) Program rozpocznie teraz skanowanie komputera w poszukiwaniu oprogramowania szpiegującego. W tym czasie nie jest zalecane wykonywanie jakichkolwiek działań na komputerze, ponieważ może to wydłużyć skanowanie lub nawet sfałszować wyniki.

Istota uwaga! W czasie skanowania antywirus może generować informacje o złośliwym oprogramowaniu wykrytym w programie. Nie należy się tym przejmować, ponieważ program nie zawiera szkodliwego kodu. Najlepiej wyłączyć program antywirusowy na czas użycia SmitFraudFix.

4.) Po kilku minutach (czas skanowania zależy od komputera i ilości skanowanych plików) program wygeneruje raport w postaci pliki tekstowego. Jeśli system jest czysty od szpiegowskiego oprogramowania to na tym etapie możemy zakończyć skanowanie. Jeśli jednak raport wykaże, że system zawiera szkodliwe oprogramowanie, powinniśmy przejść do kolejnego kroku.

5.) Uruchamiamy ponownie komputer i tym razem przechodzimy do trybu awaryjnego. Aby tego dokonać, podczas uruchamiania komputera, gdy jeszcze widzimy czarne tło wciskamy klika razy klawisz F8. Ujrzymy takie okno, w którym wybieramy Tryb awaryjny:

6.) Po zalogowaniu się na swoje konto zobaczymy komunikat, że system Windows działa w trybie awaryjnym. Klikamy na Tak by przejść do trybu awaryjnego:

7.) Będąc w trybie awaryjnym ponownie uruchamiamy program. Okienko z informacją od autora ponownie zatwierdzamy dowolnym klawiszem. Tym razem wybieramy opcję Clean wciskając klawisz 2 na klawiaturze:

8.) Program rozpocznie usuwanie zainfekowanych plików. Jeśli okaże się, że znikną ikony z pulpitu lub antywirus znowu zacznie zasypywać nas komunikatami, to nie wpadajmy w panikę – to normalny objaw. Dla pewności lepiej jest wyłączyć program antywirusowy przed uruchomieniem procesu dezynfekcji.

9.) Jeśli aplikacja zapyta o oczyszczenie rejestru oczywiście zgadzamy się na wciskając Y i następnie Enter:

10.) Zacznie się usuwanie kluczy rejestru, które były powiązane z oprogramowaniem szpiegującym. Po udanym skanowaniu i oczyszczeniu komputera zamykamy program naciskać Q i uruchamiamy komputer ponownie, tym razem logując się do normalnego trybu.

PODSUMOWANIE

Program SmitFraudFix jest bardzo potężnym narzędziem do walki ze szpiegowskim oprogramowaniem. Zalecana jest szczególna ostrożność podczas używania aplikacji – użytkownik dokonuje tego na własną odpowiedzialność mimo tego, że artykuł został opracowany bardzo starannie.