Zapewne nie raz instalator po skończonej pracy prosił cię o restart komputera. Jednak w większości wypadków jest to zbędne! Najczęściej wystarczy ponowne załadowanie wartości rejestru, co można zrobić restartując proces explorer.exe. W tym dość krótkim artykule przedstawię wam jak to zrobić w najprostszy możliwy sposób.

Ta metoda jest całkowicie bezpieczna i nie wymaga żadnych zmian w rejestrze.

Przedstawiona metoda działa na następujących systemach: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 . Na innych systemach nie miałem okazji jej wypróbować, więc jeżeli ktoś może, proszę o przetestowanie tej metody na innych systemach z rodziny Windows.

1. Otwieramy notatnik,

2. W oknie wpisujemy następujący tekst:

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe

3. Zapisujemy plik poprzez polecenie „Zapisz jako…”. W polu nazwa wpisujemy:

własna_nazwa_pliku.BAT

Bardzo ważne jest, aby nazwa pliku miała rozszerzenie .bat , w przeciwnym wypadku uruchomienie napisanego pliku wsadowego nie powiedzie się. Wszystko powinno być tak, jak na obrazku:

Teraz już wystarczy tylko uruchomić nasz plik wsadowy i gotowe! Explorer i wpisy rejestru zostają ponownie załadowane!

Bardziej złożone programy mimo opisanej metody wymagają całkowitego restartu systemu (antywirusy, Service Packi itp.), ponieważ nie tylko modyfikują wartości rejestru, ale też instalują dodatkowe komponenty, które zostaną aktywowane dopiero po restarcie systemu.