Zawartość bloga udostępniamy na zasadzie licencji Creative Commons 2.5 Polska, w myśl której treści w nim zawarte można kopiować i rozpowszechniać pod następującymi warunkami:

  • skopiowane materiały pozostaną w niezmienionej treści
  • zostaną odpowiednio oznaczone: wymagam umieszczenia informacji o autorze i źródle pochodzenia skopiowanych materiałów
  • skopiowane treści nie mogą być użyte do celów komercyjnych

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą materiałów pochodzących z serwisów zewnętrznych oraz zastrzeżonych znaków handlowych.

Zastrzeżone nazwy i znaki firmowe umieszczam jedynie w celu ich identyfikacji. Są one własnością firm i podlegają ochronie prawnej.